Viešieji pirkimai

 2015 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie sausio mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie sausio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie vasario mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie vasario mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

 2015 m. kovo mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie kovo mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie kovo mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. balandžio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie balandžio mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie balandžio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. gegužės mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie gegužės mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie gegužės mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. birželio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie birželio mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie birželio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. liepos mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie liepos mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie liepos mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. rugpjūčio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie rugpjūčio mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie rugpjūčio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimai 

Skelbimas apie rugsėjo mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie rugsėjo mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. spalio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie spalio mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie spalio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m. lapkričio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie lapkričio mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie lapkričio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2015 m.gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie gruodžio mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie gruodžio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 m. sausio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie sausio mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie sausio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 m. vasario mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie vasario mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie vasario mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų kovo mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie kovo mėnesį vykusių pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie kovo mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų balandžio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2016 metų balandžio mėn. vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2016 metų balandžio mėn. vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų gegužės mėn. mažos vertės  pirkimai

Skelbimas apie 2016 metų gegužės mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2016 metų gegužės mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų birželio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie birželio mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie birželio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų liepos mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2016 metų liepos mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2016 metų liepos mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų rugpjūčio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2016 metų rugpjūčio mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2016 metų rugpjūčio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų rugsėjo mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2016 metų rugsėjo mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2016 metų rugsėjo mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų spalio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2016 metų spalio mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2016 metų spalio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų lapkričio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2016 metų lapkričio mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2016 metų lapkričio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2016 metų gruodžio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2016 metų gruodžio mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2016 metų gruodžio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2017 metų sausio mėn. mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2017 metų sausio mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2017 metų sausio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2017 metų vasario mėnesio mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2017 metų vasario mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2017 metų vasario mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2017 metų kovo mėnesio mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2017 metų kovo mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2017 metų kovo mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2017 metų balandžio mėnesio mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2017 metų balandžio mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2017 metų balandžio mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis

2017 metų gegužės mėnesio mažos vertės pirkimai

Skelbimas apie 2017 metų gegužės mėnesį vykusius pirkimus ir ketinamas sudaryti sutartis

Skelbimas apie 2017 metų gegužės mėnesį vykusių pirkimų sudarytas sutartis