Saulutės kolektyvas

Viščiukų grupė. Auklėtojos Dana, Neringa

Sporto kambarėlio auklėtojas Marius

Sveikatos specialistė, dietistė Reda

Riešutėlių grupė. Auklėtojos Daina ir Joana

Pelėdžiukų grupė. Auklėtojos Danutė ir Birutė

Pasakų kambarėlio auklėtoja Birutė

Muzikos kambarėlio auklėtoja Bronislava

Logopedė Rima

Kodėlčiukų kambarėlio auklėtoja Daina

Gamtos kambarėlio auklėtoja Irena