Saulutės kolektyvas

Viščiukų grupė. Auklėtojos Joana ir Daina

Sporto kambarėlio auklėtojas Marius

Mitybos organizavimo specialistė Reda (vaiko auginimo atostogose)

Riešutėlių grupė. Auklėtojos Dana ir Birutė

Pelėdžiukų grupė. Auklėtojos Danutė ir Birutė

Pasakų kambarėlio auklėtoja Birutė

Muzikos kambarėlio auklėtoja Bronislava

Logopedė Rima

Kodėlčiukų kambarėlio auklėtoja Daina

Gamtos kambarėlio auklėtoja Neringa