Dailės kambarėlis

2016-03-04

Dailės kambarėlio auklėtoja Virgilija – apie KAMBARĖLĮ (veiklos kambarėlių 20-mečio paminėjimo proga – konferencijoje „20 metų saulėtu – KITOKIU – žingsniu“): Dailės kambarėlio auklėtoja Virgilija


2015-05-21

Dailės kambarėlio auklėtoja Virgilija Gargžduose vykusioje metodinėje praktinėje konferencijoje „Etnokultūrinio regiono atspindžiai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ skaitė pranešimą „Etnokultūros žingsneliai vaikų dailės veikloje“. Šiame pranešime ir Jūs galite susipažinti su veikla, kurioje dalyvauja Jūsų vaikai!

Etnokultūros žingsneliai vaikų dailės veikloje


2015-04-22

Dailės kambarėlyje kasdien gimsta fantastiški vaikų darbai! Šią savaitę  išbandėme naują vaikams techniką – fraktalų piešimą. Čia tik mums, suaugusiesiems, atrodo, kad žodis sudėtingas… Vaikams tai – smagi naujiena, kurią kaipmat imamasi išbandyti! Iš tiesų terminas „fraktalas“  kilęs iš lotyniško žodžio fractus, reiškiančio „sudarytas iš dalių“. Tokių spalvingų, išradingų, magiškų dalių kūrybiški paveikslai ir atsirado mūsų parodėlėje.  Verta paminėti, kad dar smagiau buvo dirbti todėl, kad darbus atlikome duetu: vaikai kūrė linijomis ir spalvomis, o jų prasmę įžvelgė dailės kambarėlio auklėtoja Virgilija, padedant kitiems vaikams. Ateikite ir Jūs pasidžiaugti Guostės „Paukščiu“, Oresto „Žuvimi“,Dominyko „Šuniuku“, Kristupo „Vėžliuku“,Valento „Antyte“, Paulos „Pelėda“, Emili „Drambliu“, Godos „Paukščiu“, Austėjos „Žvirbliu“, Kevino „Varnėnu“, Delitos „Prarijusiu begemotu :)“, Rusnės „Ragana ant šluotos“.

P.s. kurti fraktalus buvo taip smagu, kad tokios terapijos teigė  neatsisakysiančios ir auklėtojos 🙂 Užsukit į dailės kambarėlį kada panorėję – išmokysim ir Jus!


2015-04-02 Velykų belaukiant

Į mūsų kambarėlį taip pat atkeliauja Velykos: spalvinguose darbeliuose parskrido gandrai, parnešdami ant sparnų pavasarį, o mes vežimaičiais vežam didelius ir mažus margučius!

Prisidėjau pintinėlę

Aš kiaušinių didelių!

Ant kiekvieno jų po gėlę

Didelę nupiešt galiu.

(B. Lenktytė. Margučių marginimas)


 

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlyje vyraujanti kūrybinė aplinka sudaro sąlygas:

  • estetiniam skoniui formuoti;
  • kūrybingumui ugdyti;
  • vaikų iniciatyvai ir saviraiškai skatinti;
  • dailės įgūdžiams ugdyti.

Kambarėlis įrengiamas taip, kad vaikai galėtų pasirinkti darbo vietą (stalas, molbertas, lenta, grindys ir kt.) ir darbo veiklos rūšį (piešimą, tapymą, aplikaciją, lipdymą). Be to, jie pasirenka norimą techniką ir priemones: piešti ir tapyti – guašą, akvarelę, teptukus, indelius dažams maišyti, flomasterius, spalvotus pieštukus, vaškines kreideles, anglis, tušą, kreideles, pasteles, antspaudėlius, trafaretus, įvairaus dydžio bei rūšies baltą ir spalvotą popierių, kartoną ir t. t.; aplikacijai – žirkles, gamtinę medžiagą (džiovintus lapus, gėles, samanas, sėklas, šiaudelius, kriaukles ir t. t.), medžiagos atraižėles (tekstilė), siūlus, odą, juosteles, popierių (baltą, spalvotą, laikraštinį, žurnalinį, prekių pakavimo, vaškinį, gofruotą, tapetus, aliuminio foliją ir t. t.); lipdyti – steką, darbo lenteles, molį, plastiką, plastiliną, vašką, miltų ir druskos tešlą ir t. t.

Vaikai įgyja visų vaizduojamojo meno rūšių įgūdžių. Įvairaus amžiaus ir nevienodų sugebėjimų vaikams siūlomos diferencijuotos užduotys, todėl auklėtoja dienos darbui ruošiasi iš anksto. Dažnai parengiamuosius darbus auklėtojai padeda atlikti vyresni vaikai.

Vaikams suteikiama kuo daugiau kūrybinės laisvės. Negalintiems apsispręsti vaikams pedagogė neįkyriai siūlo temą, ją atitinkančias priemones bei techniką. Vaikai skatinami nekopijuoti, o savaip kurti. Dailės kambarėlyje organizuojami kūrybiški darbų aptarimai, per kuriuos piešiniai, lipdiniai ar aplikacijos susiejami su pasakomis, pasakojimais, eilėraščiais, dainelėmis, mįslėmis ar patarlėmis. Neatsiejama dailės veiklos kambarėlio dalis – muzika, kuri padeda formuoti platesnį vaiko suvokimą apie meną. Rengiamos geriausių darbelių parodos, įsitraukiama į projektinę veiklą. Taip įvairiapusiškiau realizuojama darželio mėnesio tematika  ir kambarėlio tikslai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016-04-19