Grupė Viščiukai

2019-2020 m.m.

Čia daržely mes mažiukai

Ir vadina mus ,,Viščiukais”.

Na ir kas, kad mes maži,

Juk užaugsim, kaip visi.

Mes čia šokam ir dainuojam,

Piešinukus aplikuojam.

„Viščiukėlis“ aš esu, pats mieliausias iš visų!

 

,,Viščiukų” grupę lanko 15 vaikų; iš jų 8 mergaitės ir 7 berniukai. Visi vaikai atėjo iš namų ir darželį pradėjo lankyti nuo pavasario, o kiti – nuo rugsėjo 1 d.

Pirmomis dienomis, pradėjus lankyti darželį, buvo sudarytos sąlygos pabūti artimiesiems su vaiku. Vieni buvo trumpiau, kiti –  ilgiau. Mamos, tėveliai įsijungė į vaikų veiklą, kartu žaidė, padėdavo ir mums, pedagogėms. Buvo nelengva, bet adaptacinį periodą įveikėme!

Grupės aplinka orientuota į 1,5-3 metų vaiką. Žaislų ir priemonių yra daug, visos jos išdėstytos taip, kad vaikai laisvai jomis pasinaudotų. Žaismo ir judesio mūsų „Viščiukų“ grupėje – daug!

Mūsų pareiga – dėmesį visus metus skirti sėkmingai vaiko adaptacijai, judėjimui, pojūčių lavinimui, kūrybiškumo ugdymui, mokymuisi kalbėti, bendrauti, ugdymui „čia ir dabar“.

Augsim smagiai, džiugiai, emocingai, sveikai ir laimingai!

 


2018-2019 m.m.

2019 m. gegužė. „Viščiukai“ stipriai ūgtelėjo ir jau greit žada  užleisti vietą mažesniesiems. Metai vaikams dovanojo žinių, emocijų, potyrių, lydėjo draugystė ir kasdienybė, kupina smagios įvairovės. Mums, auklėtojoms, tai irgi dienos, mėnesiai ir metai, kurie moko bei gilina supratimą apie kiekvieno vaiko individualumą. Dėkojam vaikams! Dėkojam tėveliams! Su šilčiausiais linkėjimais palydim į vasarą!

Auklėtojos Danutė, Neringa, padėjėja Albina

 Grupę „Viščiukai“ lanko 15 vaikų: 7 berniukai ir 8 mergaitės. Juos ugdo auklėtojos Danutė ir Neringa bei dirba auklėtojos padėjėja Albina. Čia vaikų laukia šilta, saugi, jauki, žaisminga aplinka, kurioje gausu įvairių žaislų, priemonių, padedančių kūrybiškumui skleistis. „Viščiukuose“ viskas labai greit keičiasi, juda, nesustoja, nes mažiesiems kasdien reikia vis naujų žinių, naujų potyrių, naujų atradimų.

Šio amžiaus vaikams svarbu saugumo jausmas ir kuo lengvesnė adaptacija, tad mes siekiame kuo daugiau bendrauti, bendradarbiauti su vaikais ir jų tėveliais.
Smagu pasidžiaugti, kad jau paaugome ir daug  ką gebame daryti savarankiškai (valgome, plauname rankas, lipame laiptais, tvarkomės žaislus ir kt.)
Mūsų kasdienybės akimirkas įamžiname nuotraukose:


2017-2018 m.m.

2018-01-29

Sausis! Esam jau gerokai ūgtelėję, pripratę prie grupės taisyklių, susidraugavę su grupės draugais ir auklėtojomis. Mums patinka ne tik grupėje, kur žaidžiame, valgome ir miegame; salėje, kur bėgiojame, šėliojame, dainuojame, šokame ir žiūrime filmukus, bet ir naujose darželio erdvėse: muzikos ir gamtos kambarėliuose, kur susipažįstame su įvairiais muzikos instrumentais, stebime paukštelius, vėžliukus, žuvytes, žiurkėnus, tarakonus ir sutinkame daug naujų darželio draugų ir auklėtojų.


2017-12-21

Mūsų susitikimas su Kalėdų Seneliu 🙂


2017-09

Čia daržely mes mažiukai,

Ir vadina mus „Viščiukais“,

Na ir kas, kad mes maži,

Juk užaugsim dideli!

Į „Viščiukų“ grupę šiais metais atskubėjo 12 vaikų. Juos ugdys auklėtojos Danutė, Rima bei Bronytė, o padės – auklėtojų padėjėja Indrė.

Mūsų, pedagogų, bei vaikų tėvelių bendras tikslas – sudaryti vaikams kuo saugesnę, estetiškesnę, įvairesnę ir priemonėmis patrauklesnę ugdomąją aplinką, kad pirmieji žingsniai į darželį bei visa tolimesnė adaptacija mažiesiems būtų kuo lengvesnė, smagesnė, kad karaliautų teigiamos emocijos, džiugintų bendravimas ir būtų pastebimas vaiko augimas visomis prasmėmis.

Kasdiene veikla stiprinsime visas 18-a ugdymo pasiekimo sričių: kasdieninio gyvenimo įgūdžių (savarankiškai valgyti ir gerti, naudoti stalo įrankius, nueiti į tualetą, padedant apsirengti, nusirengti…); fizinio aktyvumo (užlipti, nulipti laiptais pakaitiniu žingsniu, pastovėti ant vienos kojos, verti smulkesnius daiktus ant virvutės, ridenti, gaudyti kamuolį, įkirpti popieriaus kraštą…); emocijų suvokimo ir raiškos (atpažinti džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas, turėti savus emocijų raiškos būdus…); savireguliacijos ir savikontrolės (bandyti laikytis suaugusiojo prašymų, susitarimų, valdyti savo emocijas, reaguojant į besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, susitelkti klausymui, stebėjimui…); savivokos ir savigarbos (kalbėti pirmuoju asmeniu „aš noriu“, „mano“, pasakyti ką daro, ką turi, pavadinti kelias kūno dalis, atpažinti save nuotraukose…); santykių su suaugusiaisiais (pasitikėti pedagogu, ramiai jaustis pažįstamoje ir nepažįstamoje aplinkoje, nesunkiai atsiskirti su tėvais, drąsiai veikti, išbandyti naujus dalykus, kartais užsispirti…); santykių su bendraamžiais (palankiai bendrauti su visais, dalintis žaislais, tartis, ieškoti draugijos, audringai reikšti teises į savo daiktus, kam nors simpatizuoti…); sakytinės kalbos (klausytis skaitomų kūrinėlių, kalbėti 3-4 ir daugiau žodžių sakiniais, sakyti „ačiū“, „prašau“, kartu su suaugusiuoju deklamuoti eilėraštukus, mėgdžioti suaugusiojo kalbėseną…); rašytinės kalbos (vartyti knygeles, prašyti paskaityti, įvairiomis rašymo priemonėmis  kreivazoti vertikalias ir horizontalias linijas…); aplinkos pažinimo (atpažinti, pavadinti artimiausioje aplinkoje esančius augalus, gyvūnus, daiktus, jais domėtis, žinoti savo ir savo šeimos narių vardus, dalyvauti prižiūrint augalus ir gyvūnus, žinoti kai kurių daiktų paskirtį, jais naudotis (šukos, šaukštas, nosinaitė…); skaičiavimo ir matavimo (sudaryti, pratęsti įvairias sekas, surasti tokios pat spalvos daiktus,  pradėti vartoti lyginimui skirtus žodžius (didelis – mažas, sunkus – lengvas ir pan.), pavadinti pagrindines spalvas – raudoną, mėlyną, geltoną, žalią…); meninės raiškos (rodyti norą dalyvaujant meninėje veikloje, vieniems ir drauge su kitais dainuoti 2-4 garsų daineles, palydėti jas judesiais, drauge su pedagogu žaisti muzikinius žaidimus, piešti įvairias linijas, tapyti, lipdyti, konstruoti ir mėgautis procesu, o ne rezultatu…); estetinio suvokimo (jausti muzikos, šokio, vaidybos savitumą, emocingai reaguoti girdint darnų garsų, intonacijų, žodžių sąskambį, žiūrint piešinius, iliustracijas, vaidinančius ar šokančius draugus…); iniciatyvumo ir atkaklumo (pasirinkti veiklą, į ją įsitraukti, ją plėtoti, išbandyti naujai pasiūlytus žaislus, veiklą, ekspresyviai reikšti savo norus, sakant „ne“…); problemų sprendimo (ieškoti tinkamų sprendimų ką nors išbandant, tyrinėjant, bendradarbiaujant, besiaiškinant, prašyti pagalbos ko nors neįveikus…); kūrybiškumo (savitai reikšti savo sumanymus įvairioje veikloje, jausti spontanišką improvizaciją bei kūrybos džiaugsmą…); mokėjimo mokytis (džiaugtis tuo, kas pavyko, klausti, kaip kas nors vyksta, atidžiai stebėti, bandyti pakartoti…).2016-2017 „Viščiukų“ mokslo metai

2017-03-14

Darželio gimtadienio proga gavome spalvoto, puikaus modelino. Išbandėme: fantazija liejosi laisvai 🙂 Buvo lipdomos „kirmėlytės“ (Augustė, Dinas), „nameliai“ (Joris), „besmegeniai“ (Arnutis), „barankytė“ (Radvilė),  „eglutės“ (Ainis), traukinys, karvutė, ožka (Rokas) ir dar daug visko nenupasakojamo 🙂


2017-03-09

Kasdien augam ir tvirtėjam. Kasdien stiprinam visas ankstyvojo amžiaus vaikams būtinas ir svarbias kompetencijas. Kasdien nustebinam naujais žodžiais, atradimais, veiksmais. Kasdien tvirtinam ir brandinam higienos, socialinius įgūdžius. Lankomės sporto salėje – gebam įlįsti, išlįsti, pralįsti, užlipti, nulipti, mesti, gaudyti, ropoti… Patinka tiesiog bėgti, šūkauti, šėlti, užsukti į svečius pas direktorę, pavaduotoją, kitus darželio draugus! Kasdien džiuginam auklėtoją Birutę, nes jaučiamės drąsiai, saugiai ir užtikrintai 🙂

Jums – keletas akimirkų iš mūsų kasdienos:


2016-12-21

Šventinis laikotarpis mūsų grupėje – gražus ir džiaugsmingas. Dovanojame vaikams teigiamas emocijas, stiprindami bičiulystę, šiltus jausmus, gerumą… 

Mieli tėveliai, dėkojame Jums visiems už jaukias akimirkas, pasitikėjimą, bendravimą! Linkim su MEILE ir KANTRYBE auginti vaikuose didžiąsias žmogiškąsias vertybes, branginti LAIKĄ, kurį mums dovanoja mūsų vaikai!

Dovanojam Jums keletą akimirkų iš Kalėdų seneliuko apsilankymo. Daigiau smagaus kalėdinio laiko darželyje – kompaktiniuose diskuose, kuriuos jau artimiausiu metu Jums parengsime:)


2016-12-16

Prieššventinis Kalėdų laukimas karaliauja ir mūsų grupėje. Daug spalvingų dekoracijų, eglutė, geros emocijos, staigmenos!.. Dar didesnį jaukumą teikia mamyčių apsilankymas 🙂 Drauge su vaikais iš molio gaminome žaisliukus mūsų eglutei. Ačiū – turėjome džiaugsmingų akimirkų!


2016-09-01

Mes darželyje – mažiausi,

Mes – ,,Viščiukai‘‘, mes gražiausi!

Kas rytelį, kas rytelį

Skubam, bėgam į darželį.

Mums patinka čia dainuoti,

Šokti, piešti ir bėgioti.

Turim grupėj daug draugų

Ir visiems labai smagu!

Šįmet mūsų – smagių, smalsių, žvitrių ,,Viščiukų‘‘ – net 16!

Drauge su Tėveliais ir auklėtojomis Birute ir Zene, auklėtojų padėjėja Indre visus metus sieksime labai svarbių dalykų:

 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių (savarankiškai valgyti ir gerti, naudoti stalo įrankius, nueiti į tualetą, padedant apsirengti, nusirengti…).
 • Fizinio aktyvumo (užlipti, nulipti laiptais pakaitiniu žingsniu, pastovėti ant vienos kojos, verti smulkesnius daiktus ant virvutės, ridenti, gaudyti kamuolį, įkirpti popieriaus kraštą…).
 • Emocijų suvokimo ir raiškos (atpažinti džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas, turėti savus emocijų raiškos būdus…).
 • Savireguliacijos ir savikontrolės (bandyti laikytis suaugusiojo prašymų, susitarimų, valdyti savo emocijas, reaguojant į besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, susitelkti klausymui, stebėjimui…).
 • Savivokos ir savigarbos (kalbėti pirmuoju asmeniu „aš noriu“, „mano“, pasakyti ką daro, ką turi, pavadinti kelias kūno dalis, atpažinti save nuotraukose…).
 • Santykių su suaugusiaisiais (pasitikėti pedagogu, ramiai jaustis pažįstamoje ir nepažįstamoje aplinkoje, nesunkiai atsiskirti su tėvais, drąsiai veikti, išbandyti naujus dalykus, kartais užsispirti…).
 • Santykių su bendraamžiais (palankiai bendrauti su visais, dalintis žaislais, tartis, ieškoti draugijos, audringai reikšti teises į savo daiktus, kam nors simpatizuoti…).
 • Sakytinės kalbos (klausytis skaitomų kūrinėlių, kalbėti 3-4 ir daugiau žodžių sakiniais, sakyti „ačiū“, „prašau“, kartu su suaugusiuoju deklamuoti eilėraštukus, mėgdžioti suaugusiojo kalbėseną…).
 • Rašytinės kalbos (vartyti knygeles, prašyti paskaityti, įvairiomis rašymo priemonėmis  kreivazoti vertikalias ir horizontalias linijas…).
 • Aplinkos pažinimo (atpažinti, pavadinti artimiausioje aplinkoje esančius augalus, gyvūnus, daiktus, jais domėtis, žinoti savo ir savo šeimos narių vardus, dalyvauti prižiūrint augalus ir gyvūnus, žinoti kai kurių daiktų paskirtį, jais naudotis (šukos, šaukštas, nosinaitė…).
 • Skaičiavimo ir matavimo (sudaryti, pratęsti įvairias sekas, surasti tokios pat spalvos daiktus,  pradėti vartoti lyginimui skirtus žodžius (didelis – mažas, sunkus – lengvas ir pan.), pavadinti pagrindines spalvas – raudoną, mėlyną, geltoną, žalią…).
 • Meninės raiškos (rodyti norą dalyvaujant meninėje veikloje, vieniems ir drauge su kitais dainuoti 2-4 garsų daineles, palydėti jas judesiais, drauge su pedagogu žaisti muzikinius žaidimus, piešti įvairias linijas, tapyti, lipdyti, konstruoti ir mėgautis procesu, o ne rezultatu…).
 • Estetinio suvokimo (jausti muzikos, šokio, vaidybos savitumą, emocingai reaguoti girdint darnų garsų, intonacijų, žodžių sąskambį, žiūrint piešinius, iliustracijas, vaidinančius ar šokančius draugus…).
 • Iniciatyvumo ir atkaklumo (pasirinkti veiklą, į ją įsitraukti, ją plėtoti, išbandyti naujai pasiūlytus žaislus, veiklą, ekspresyviai reikšti savo norus, sakant „ne“…).
 • Problemų sprendimo (ieškoti tinkamų sprendimų ką nors išbandant, tyrinėjant, bendradarbiaujant, besiaiškinant, prašyti pagalbos ko nors neįveikus…).
 • Kūrybiškumo (savitai reikšti savo sumanymus įvairioje veikloje, jausti spontanišką improvizaciją bei kūrybos džiaugsmą…).
 • Mokėjimo mokytis (džiaugtis tuo, kas pavyko, klausti, kaip kas nors vyksta, atidžiai stebėti, bandyti pakartoti…).

MES GREIT AUGAM, KAUPDAMI SAVYJE ĮVAIRIAUSIĄ PATIRTĮ IR KASDIEN

STEBINDAMI SUAUGUSIUOSIUS!


 

2015-2016 mokslo metai

2016 m. birželis. Baigėme mokslo metus! Mažiausiųjų grupėje aplinka yra itin svarbus faktorius, padedantis vaikui ugdytis, kasdien įgyti vis naujų gebėjimų. Mums, ugdytojams, buvo labai svarbu šios aplinkos pozityvumas, atvira suaugusiųjų širdis,  džiaugsmingumas vaiko atžvilgiu ir jo individualių poreikių tenkinimas.

Apie tai, kokioje aplinkoje šįmet „Viščiukai“ gyveno, plačiau pasakojame čia: Aplinka Viščiukų grupėje 2015-2016 m.m.


2016-02-10

„Viščiukams“ ypač smagu išsidūkti sporto salėje. Dar daugiau gerų emocijų sulaukiam, kai mažuosius žaidina vyresnieji draugai. Šįkart Kamilė nenustygo džiaugsmu, salėje sutikusi Ąžuolą, o visus kitus linksmino pavėžinimas čiužiniais, parašiuto žaidynės ir šaunus atradimas – „slaptaviečių“ iš čiužinių statyba! Laisvė išsidūkti, gerų emocijų proveržiai, spalvinga ir žaisti skatinanti aplinka – tai „laipteliai“, kurie padeda vaikui augti!


2016-02-09

Turim naujokus – broliukus dvynukus Jorį ir Ainį! Džiaugiamės 🙂

Pirmoji diena darželyje – prie technikos…

DSCN4383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016-02-02

Puikios naujienos!

Naujokas Evanas grupėje jaučiasi jau visai neblogai!

O mūsų mažoji šaunioji Kamilė švenčia šiandien gimtadienį!


2016-01-21

Nors „Viščiukai“ – patys mažiausi, bet jau puikiai moka lipti laiptais, tad dažnai atkeliauja į sporto salę. Čia vyksta daug šaunių dalykų! Štai penktadienį užfiksavome, kaip salėje savarankiškai batukus užsimauti jau moka Adomas ir kaip kantriai tą daro Evutė, o Kamilė sugeba priprašyti Mėtos ir Austėjos pagalbos! Salėje šįkart vaikai su dideliu džiaugsmu išklausė naujai išleistų animuotų lietuvių liaudies dainelių. Vieną jų – „Du gaideliai“ – iškart improvizuotai ir neprašomi sušoko!


 

2016-01-15

Ankstyvojo amžiaus vaikams svarbi kūrybinė erdvė! Tapyti guašu dideliais storais teptukais – malonus  užsiėmimas! Kiekvieno mažojo kūrėjo veide – susikaupimas ir atradimo džiaugsmas 🙂


2015-12-16

Šventiškai pasitikom Kalėdų Seneliuką – auklėtoją Birutę! Kalėdų Seneliukas vaikus ir jų Tėvelius žaidino, skatindamas virti košę, glostyt katinėlį, lankstyt popierinius lėktuvėlius ir net migdyti lėlytę 🙂 Gi užvis labiausiai smalsu, kas Seneliuko maiše?.. O iš maišo pabiro spalvingi žaislai konstravimui ir kiekvienam skirti dovanų maišeliai. Daug judėjimo, bruzdėjimo, raudonai – balto margumyno… Kiekvienai šeimai – šiltų apsikabinimų, gražaus Laukimo, nuoširdžių palinkėjimų ir Kalėdų riestainėlio dosnaus pasidalinimo 🙂


2015-12-10

Mažųjų Tėveliai – molio žaisliukų eglutei gamyboje…


2015-12-08

„Gaminom“ sniegą! Tai kruopštus darbas mūsų mažiems piršteliams, itin stiprinantis ankstyvojo amžiaus vaikų motoriką. Verta pasigėrėjimo!


2015-12-04

Baigiasi pirmoji Advento savaitė… Smagu, šilta ir gera mūsų grupėje! Prieškalėdis dalina gerą nuotaiką ir šypsenas. Užlipkit kartu su mumis ant to didelio Džiaugsmo kalnelio: tiek daug darbų – darbelių, vaikiškų svajonių ir Tėvelių vilčių matyti!..

Tiek daug akimirkų, kurias „sugauti“ vos suspėjam 🙂


2015-11-24

Rudeninės infekcijos daugumą mūsų mažųjų vis dar laiko namuose… Užtat tie, kurie lanko darželį, jau drąsiai keliauja laiptais ir džiaugiasi veiklos kambarėliais! Labai norėjosi šiomis akimirkomis pasidžiaugti ir su Jumis! Juk augam!


2015-10-27

„Viščiukų“ gretos išretėjo, tačiau likusieji vis grūdinasi, kasdien išeidami į darželio kiemą! Ir kas galėtų nesišypsoti, matydamas mažomis kojelėmis braidančius ir lapais neatsidžiaugiančius mažuosius?! Šįkart „Viščiukus“ užfiksavome į kibirėlius renkant kaštonus…

Auklėtoja Birutė perduoda linkėjimus visiems, ką mažesnės ar didesnės bėdos laiko namuose, ir linki kuo greičiau grįžti pas grupės vaikus!


2015-09-01

Mes – „viščiukai – pūkuotukai“! Mūsų į grupę susirinko keturiolika: dešimt mergaičių ir keturi berniukai! Kol kas mes ,,pūkuotukai“, bet, tikimės, jau visai greit užsiauginsim ,,plunksneles“. Net ir nepajusim, kaip greit lengviau atsiskirsime nuo tėvelių, drąsiai veiksime, išbandysime ką nors naują. Šįmet  „Viščiukuose“:

   • Noriau veiksime savarankiškai, tikėdamiesi suaugusiojo palaikymo, pagyrimo.
   • Džiaugsimės didėjančiomis savo galimybėmis judėti, kalbėti. Ieškosime bendraamžių draugijos. Audringai reikšime teises į savo daiktus, žaislus. Galime pradėti simpatizuoti kuriam nors iš draugų J
   • Klausysimės skaitomų kūrinėlių. Kalbėsime kelių žodžių sakinukais. Kartu su suaugusiuoju deklamuosime eilėraštukus, užbaigsime žinomas pasakas, eilėraščius.
   • Vartysime knygeles, dėmesį skirsime ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydami paskaityti.
   • Žaisdami stengsimės rasti reikiamos formos, dydžio, spalvos daiktus. Žaisime muzikinius žaidimus, imituodami rankų, kūno judesiais. Eksperimentuosime dailės medžiagomis ir priemonėmis.
   • Nuolat energingai žaisime, judėsime erdvėje, keisime veiklą.
   • Išbandysime pasiūlytus naujus žaidimus ir žaislus. Drąsiai imsimės sudėtingos veiklos, stengsimės atlikti patys, o nepavykus įveikti, paprašysime pagalbos.

Svarbiausia – kartu su auklėtojomis Birute, Zene bei auklėtojos padėjėja Indre labai džiaugsimės tuo, kad paaugsim, kad būsim laimingi, kad daug išmoksim! Ir žinom – tėveliai bus mūsų geriausi draugai ir bendrakeleiviai, žengiant į kitą pakopą!

DSCN3651


 

2014-2015 „Viščiukų“ mokslo metai

2015-05-26

AČIŪ UŽ METUS: SPALVOTUS IR LINKSMUS KASDIENYBE, TURTINGUS ATRADIMAIS IR PASIEKIMAIS, BRANDŽIUS ATVIRU BENDRAVIMU!

Galim palikti vaikams tik du patvarius dalykus. Vienas – šaknys, kitas – sparnai… (C. Lasbury)

Sėkmingo Jums, mūsų mieli „Viščiukai“, tolimesnio Vaikystės skrydžio!

Su šilčiausiais palinkėjimais – Birutė, Zina, Neringa

DSCN1474


2015-04-13

Mes – mažiausieji, bet labai aktyvūs sporto salės lankytojai! Sukeliam čia daug triukšmo, sumaišties, gerų emocijų, o patys nuo tokio aktyvaus judėjimo vis AUGAM AUGAM IR AUGAM!


2014-09-01

Mes – mažiausi darželyje! Buvome susitikę jau gegužės mėnesį, kada nusprendėte lankyti „Viščiukų“ grupę. Nuo to laiko paaugote, pastiprėjote. Mes –  auklėtojos Birutė ir Genutė bei auklėtojos padėjėja Neringa – labai džiaugiamės, kad patikėjote savo didžiausią turtą – vaikus.

Mūsų penkiolika – 7 mergaitės ir 8 berniukai.

DSC01130

Mums reikės laiko  –  ankstyvojo amžiaus vaikai reikalauja daug dėmesio. Atliekant visas veiklas, mėgausimės tuo, ką daro Jūsų vaikai  ir išnaudosime kiekvieną akimirką pabendrauti su jais – netgi keičiant sauskelnes 🙂

Tikėkite – stengsimės būti patikimi Jūsų vaikams – žinome, kaip tai svarbu Jums! Vaikai turi žinoti, kad suaugusiuoju galima pasitikėti. Pravirkus mažieji visada sulauks pagalbos.

Ir kasdienės rutinos metu elgsimės  pagarbiai su kiekvienu vaiku.

Kiek įmanydamos stengsimės  išgirsti ir atsiliepti į visus vaiko poreikius. Žodžiais išreikšime susirūpinimą – net jei vaikai nesuvoks prasmės, jie supras pozityvią mūsų intonaciją. Padėsime vaikui  įvardinant jo emociją ir ieškant sprendimo, siekiant nusiraminimo, jeigu jo adaptacija vyktų sunkiau.

Žaisime visur  ir visada, nes tik per žaidimus vaikas suvoks supantį pasaulį.

Ko tikimės iš šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo?

 • daug informacijos apie Jūsų vaiką;
 • daug informacijos apie šeimą, jos tradicijas, įpročius;
 • supratimo ir abipusio pasirengimo  bendradarbiavimui ir supratingumui;
 • kad priimsit mus kaip patarėjus ugdymo klausimais;
 • kad kartu diskutuosime apie vaiko kalbą, naujus įgūdžius, atradimus, pasiekimus;
 • kad būsime susitelkę ir draugiški, kuriant grupės ritmą, tradicijas ir kasdienį „Viščiukų“ grupės gyvenimą „čia ir dabar“.

Lauksime Jūsų, tėveliai , iniciatyvų!

Padėsime Jūsų vaikui augti, žaisti, juoktis, jaustis saugiai, patogiai ir džiaugsmingai!

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-11-07