Muzikos kambarėlis

2016-03-04

Muzikos kambarėlio auklėtoja Bronislava – apie KAMBARĖLĮ (veiklos kambarėlių 20-mečio paminėjimo proga – konferencijoje „20 metų saulėtu – KITOKIU – žingsniu“): Muzikos kambarėlio auklėtoja Bronytė


 Muzikos kambarėlis

Čia siūloma pasiklausyti įvairų muzikos įrašų: lietuvių liaudies dainų ir šokių, vaikų atliekamų kūrinėlių („Dainų dainelės“, kitų konkursų įrašų), kitų tautų, klasikinės muzikos, įvairių gamtos garsų, muzikinių pasakų. Yra muzikinių stalo žaidimų: muzikinis loto, domino. Muzikos kambarėlyje naudojamasi muzikos instrumentais: akordeonu, armonika, būgnais, molinukais, kanklėmis, įvairiais barškučiais, dūdelėmis, skudučiais, kastanjetėmis, varpeliais, įvairiais pačių vaikų padarytais instrumentais. Leidžiama susipažinti ir su šiuolaikiškais muzikos instrumentais: gitara, „Yamaha“. Sukaupti kompaktiniai diskai, muzikos aparatūra išplečia muzikinių gebėjimų ugdymo galimybes. Visos priemonės padedamos vaikams lengvai prieinamoje vietoje. Kambarėlyje dalijamasi įspūdžiais, mintimis, norais, muzikos vadovei išsakomi rūpesčiai, kartu dainuojama, susipažįstama, pamėgdžiojami gamtos garsai, grojama, improvizuojama, klausoma, šokama. Kambarėlyje daug veidrodžių, mikrofonų – ugdomas plastiškumas, artistiniai gebėjimai. Mokoma tolerancijos, sutarimo, būtinybės paisyti kitų norų.

Vaikams taktiškai, neįkyriai pasiūloma ir nauja veikla. Padainuojama nauja dainelė, pademonstruojamas instrumentas arba supažindinama su kokia nors ritmine figūra, mokomasi ją atlikti instrumentu. Kartais, lyg ir visai netikėtai, pasiūlomas kitoks pritarimo dainelei variantas, arba vaikai patys pasiūlo kitokį variantą, čia pat netikėtai jį sugalvoję. Nebijoma eksperimentuoti. Kūrybos, ieškojimų procesas yra natūralus ir suprantamas. Improvizacijoms vaikai patys renkasi instrumentus, derina juos pagal tembrą, keičia, jei atrodo netinkami. Laisvai improvizuoja judesiais, kartais pamėgdžiodami vieni kitus, tačiau dažniausiai stengiasi sugalvoti ką nors savo. Šokdami keičia poras, nes kasdien kambarėlyje susitinka vis kiti vaikai. Šokama ir improvizuojama pagal muzikos įrašus, kurių sukaupta daug ir įvairių – liaudiškos, pramoginės, šokių, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos, labai skirtingos savo pobūdžiu, instrumentuote, tempais, nuotaika ir pan.

Vaikų veikla muzikos kambarėlyje grindžiama kūryba, ieškojimais, improvizacija įvairiose muzikavimo srityse, pasitikėjimu vieni kitais ir muzikos vadove. Siekiama rezultato, nors ir nedidelio, bet savo sukurto, išgyvento, artimo, mokomasi bendrauti su muzika, pajusti jos grožį, patirti kūrybos džiaugsmą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016-04-19