Pasakų kambarėlis

2016-03-04

Pasakų ir vaidybos kambarėlio auklėtoja Joana – apie KAMBARĖLĮ (veiklos kambarėlių 20-mečio paminėjimo proga – konferencijoje „20 metų saulėtu – KITOKIU – žingsniu“): Vaidybos kambarėlio auklėtoja Joana


Pasakų ir vaidybos kambarėlis

Šiame kambarėlyje sukuriamos sąlygos:

  • vaikų fantazijai, laisvai improvizacijai atsiskleisti;
  • vaidybiniams etiudams kurti ir juos atlikti;
  • verbalinės ir neverbalinės išraiškos įgūdžiams tobulinti.

Vaidybos kambarėlio įranga atitinka jo pavadinimą. Jame kaupiamos iliustruotos pasakų knygos, teatrinės lėlės – pasakų veikėjai: marionetės, pirštukų, pirštininės, lazdelinės lėlės ir kt. Galima vaidinti naudojant šešėlių teatro įrangą, spalvotų šešėlių lėles. Kaupiamos įvairios teatrinio rekvizito detalės (skrybėlės, lazdos ir pan.).

Remiantis specialiais teatriniais pratimais-žaidimais, mokoma vaidybos, persikūnijimo meno, gebėjimo jausti ir išgyventi. Šiame kambarėlyje, kaip niekur kitur, vaikai laukia kažko nekasdieniško, nepaprasto ir įdomaus, pvz., atidaroma didelė skrynia ir iš jos ištraukiami paslaptingi daiktai: sena pasakų knyga su paveiksliukais, laiškas su negirdėta neregėta istorija ar padavimu, skarelė su mįslėmis, priežodžiais, patarlėmis ir t. t. Taip sužadinama vaikų fantazija, sukuriama nuotaika ir pasiūloma suvaidinti perskaitytą pasaką ar sakmę. Aptariami pagrindiniai veikėjai ir įvykiai. Iš specialiai tai pasakai paruoštų medžiagų daromos lėlės, rengiamos jų parodėlės.

Dažniausiai vaidinama nedidelėmis įvairių rūšių stalo teatro lėlėmis. Iš spalvotų skudurėlių vaikai kuria scenografiją, papuošia veiksmo vietą, kurioje vaidina. Taip  išmokstama pajusti sceninę erdvę, teatro sąlygiškumą. Atsižvelgiant į vaidinimo pobūdį, išnaudojama arba visa kambarėlio erdvė su širma ar tvorele, arba tik niša (scena). Po vaidinimo visi dalyviai ir žiūrovai jį aptaria.

Teatrinės veiklos kambarėlyje yra ne tik surinkto teatrinio rekvizito, bet ir įvairaus dydžio medinių geometrinių figūrų, iš kurių vaikai vaidinimams sukuria scenovaizdį, vaidinimo veiksmo vietą. Tam dar turima įvairių spalvų medžiagos gabalėlių. Jais uždengus medines figūras gaunamas puikus vaidinimo scenovaizdis.

Teatrinėje veikloje labai svarbus auklėtojos – kambarėlio pedagogės – vaidmuo. Viskas daroma drauge su vaikais: atliekami teatriniai pratimai, vaidinama vaikų vaidinimuose. Šioje meninėje veikloje puikiai pastebimas kūrybingas vaikų tarpusavio bendradarbiavimas bei pedagogo ir vaikų bendradarbiavimas. Visi jie yra lygiaverčiai teatro žaidėjai-vaidintojai. Nėra mokytojų ir stebėtojų iš šalies.

Teatrinių improvizacijų temos labai lengvai susiejamos su bendra darželio mėnesio tematika.

Pasakų ir vaidybos kambarėlio darbo pobūdis labai palankus kituose kambarėliuose vaikų patirtų įspūdžių, įgytų žinių ir įgūdžių integracijai. Be to, vaidinimas skatina tokių svarbių asmenybės savybių kaip empatija ir refleksija vystymąsi, vaiko dorovinės sąmonės raidą, jo emocinės išraiškos galimybių plėtrą, vidinę laisvę ir fantaziją.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016-04-19