Pedagogai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Petronienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė grupėje „Pelėdžiukai“

2.

Daina Valionytė

Auklėtoja „Riešutėlių“ grupėje, Kodėlčiuko“ kambarėlio auklėtoja

3.

Edita Lataitienė

Auklėtoja „Ežiukų“ grupėje

4.

Irena Kompauskienė

Gamtos kambarėlio auklėtoja

5.

Zenė Andrejevienė

Auklėtoja „Bitučių“ grupėje

6.

Joana Paužuolienė

Auklėtoja „Riešutėlių“ grupėje

7.

Antanina Balnionienė

Auklėtoja „Bitučių“ grupėje

8.

Virgilija Adomavičienė

Auklėtoja „Ežiukų“ grupėje, dailės kambarėlio auklėtoja

9.

Dana Lopetienė

Auklėtoja „Viščiukų“ grupėje

10.

Radvilė Abromaitytė

Auklėtoja „Viščiukų“ grupėje

11.

Birutė Gedminienė

Auklėtoja “Pelėdžiukų“ grupėje; pasakų ir vaidybos kambarėlio auklėtoja

12.

Bronislava Poškienė

Meninio ugdymo mokytoja

13.

Neringa Navickienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

14.

Marius Diliūnas

Sporto kambarėlio auklėtojas

15.

Rima Šilinskienė

Logopedė