Pedagogai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Petronienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja grupėje „Pelėdžiukai“

2.

Daina Valionytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Viščiukų“ grupėje, Kodėlčiuko“ kambarėlyje

3.

Edita Lataitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Ežiukų“ grupėje

4.

Neringa Navickienė

Gamtos veiklos kambarėlio ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Zenė Andrejevienė

Pasakų ir vaidybos veiklos kambarėlio ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Joana Paužuolienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Viščiukų“ grupėje

7.

Antanina Balnionienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Bitučių“ grupėje

8.

Virgilija Adomavičienė

 Dailės veiklos kambarėlio  ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Dana Lopetienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Riešutėlių“ grupėje

10.

Radvilė Abromaitytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Ežiukų“ grupėje

11.

Birutė Gedminienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja grupėje „Pelėdžiukai“ ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja grupėje „Riešutėliai“

12.

Bronislava Poškienė

Meninio ugdymo mokytoja

13.

Laima Obrikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Bitučių“ grupėje

14.

Marius Diliūnas

Sporto  veiklos kambarėlio ikimokyklinio ugdymo mokytojas  

15.

Rima Šilinskienė

Logopedė