Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

Atnaujinta 2022 balandžio 27


Dailės kambarėlio auklėtoja Radvilė Dailės kambarėlio auklėtoja Radvilė

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlyje vyraujanti kūrybinė aplinka sudaro sąlygas:

  • estetiniam skoniui formuoti;
  • kūrybingumui ugdyti;
  • vaikų iniciatyvai ir saviraiškai skatinti;
  • dailės įgūdžiams ugdyti.

Kambarėlis įrengiamas taip, kad vaikai galėtų pasirinkti darbo vietą (stalas, molbertas, lenta, grindys ir kt.) ir darbo veiklos rūšį (piešimą, tapymą, aplikaciją, lipdymą). Be to, jie pasirenka norimą techniką ir priemones: piešti ir tapyti – guašą, akvarelę, teptukus, indelius dažams maišyti, flomasterius, spalvotus pieštukus, vaškines kreideles, anglis, tušą, kreideles, pasteles, antspaudėlius, trafaretus, įvairaus dydžio bei rūšies baltą ir spalvotą popierių, kartoną ir t. t.; aplikacijai – žirkles, gamtinę medžiagą (džiovintus lapus, gėles, samanas, sėklas, šiaudelius, kriaukles ir t. t.), medžiagos atraižėles (tekstilė), siūlus, odą, juosteles, popierių (baltą, spalvotą, laikraštinį, žurnalinį, prekių pakavimo, vaškinį, gofruotą, tapetus, aliuminio foliją ir t. t.); lipdyti – steką, darbo lenteles, molį, plastiką, plastiliną, vašką, miltų ir druskos tešlą ir t. t.

Vaikai įgyja visų vaizduojamojo meno rūšių įgūdžių. Įvairaus amžiaus ir nevienodų sugebėjimų vaikams siūlomos diferencijuotos užduotys, todėl auklėtoja dienos darbui ruošiasi iš anksto. Dažnai parengiamuosius darbus auklėtojai padeda atlikti vyresni vaikai.

Vaikams suteikiama kuo daugiau kūrybinės laisvės. Negalintiems apsispręsti vaikams pedagogė neįkyriai siūlo temą, ją atitinkančias priemones bei techniką. Vaikai skatinami nekopijuoti, o savaip kurti. Dailės kambarėlyje organizuojami kūrybiški darbų aptarimai, per kuriuos piešiniai, lipdiniai ar aplikacijos susiejami su pasakomis, pasakojimais, eilėraščiais, dainelėmis, mįslėmis ar patarlėmis. Neatsiejama dailės veiklos kambarėlio dalis – muzika, kuri padeda formuoti platesnį vaiko suvokimą apie meną. Rengiamos geriausių darbelių parodos, įsitraukiama į projektinę veiklą. Taip įvairiapusiškiau realizuojama darželio mėnesio tematika  ir kambarėlio tikslai.

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »