Programa „Aš sau patinku“

Už  saulėtą ir unikalią, vienintelę ir kūrybišką, vaikams džiugesį ir pasirinkimo laisvę dovanojusią programą „Vaiko asmenybės ugdymas  ikimokyklinėje įstaigoje“, tapusią tvirtu pamatu mūsų darželio ikimokyklinio ugdymo programai „Aš sau patinku!“,  „Saulutė“ nuoširdžiai dėkoja idėjų  autoriams ir programos kūrėjams – Klaipėdos universiteto pedagogikos katedros dėstytojams R. Čepienei, M. Rugevičiui, D. Česnauskienei, A. Žakaitienei bei Klaipėdos darželio-mokyklos „Šaltinėlis“ buvusiai direktorei M. Bružienei ir kitoms šaunioms šios įstaigos bičiulėms.

Programą „Aš sau patinku!“ tobulino bei atnaujino:

direktorė Zina Radevič;

direktorės pavaduotoja ugdymui Alina Palionienė;

protinių lavybų – kodėlčiuko – veiklos kambarėlio auklėtoja Daina Valionytė;

sporto veiklos kambarėlio auklėtojas Marius Diliūnas;

gamtos veiklos kambarėlio auklėtoja Irena Kompauskienė;

muzikos veiklos kambarėlio auklėtoja Bronislava Poškienė;

pasakų ir vaidybos kambarėlio auklėtoja Joana Paužuolienė;

dailės veiklos kambarėlio auklėtoja Virgilija Adomavičienė;

„Viščiukų“, „Bitučių“, „Ežiukų“, „Riešutėlių“, „Pelėdžiukų“ auklėtojos: Birutė Gedminienė, Antanina Balnionienė, Zenė Andrejevienė, Edita Lataitienė, Dana Lopetienė, Danutė Petronienė.

 

Ikimokyklinio ugdymo programa  AŠ SAU PATINKU!