Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys Priešmokyklinį ugdymą, ČIA

Teisės aktai, reglamentuojantys Ikimokyklinį ugdymą, ČIA

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489
2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281
2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)