Teikiama pagalba

Įstaigoje teikiama logopedo pagalba.

Logopedė teikia šią pagalbą:

  • individualus vaiko kalbos įvertinimas,
  • artikuliacinio aparato motorikos lavinimas,
  • garsų tarimo mokymas,
  • foneminio suvokimo lavinimas,
  • gramatinės kalbos sandaros ir rišliosios kalbos formavimas,
  • žodyno turtinimas.
    Parengiamos ir taikomos kalbos korekcijos pratybos komunikacijos ir kalbos problemoms įveikti.

Tėvų, pedagogų konsultavimas:

  • suteikiama  informacija bei rekomendacijos tėvams (globėjams) apie vaiko kalbos ugdymą,
  • komunikuojama su grupių, veiklos kambarėlių auklėtojomis vaiko kalbos ugdymo pasiekimų, problemų klausimais.

Kreiptis:

El. paštas: saulute.logopede@gmail.com
Tel. Nr. 8 615 78227

DARBO VALANDOS
I, II –     8.00 – 12.45
III –       9.30 -17.30 Tėvelių diena
IV, V –  8.00-12.45

Įstaigoje veikia Vaiko Gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

Alina Palionienė                                –                pavaduotoja ugdymui, pirmininkas

Rima Šilinskienė                               –                logopedė, pavaduotojas

Daina Valionytė                                 –                „Riešutėlių“ grupės auklėtoja

Dana Lopetienė                                 –                „Viščiukų“ grupės auklėtoja

Zenė Andrejevienė                            –               „Ežiukų“ grupės auklėtoja

Danutė Petronienė                            –                „Pelėdžiukų“ grupės auklėtoja

Karolina Laura Girdzijauskienė     –                „Viščiukų“ grupės ugdytinio mama

Virgilija Adomavičienė                    –                  “Bitučių” grupės auklėtoja

Živilė Poškė                                        –                   “Riešutėlių” grupės ugdytinio mama

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Smurto prevencijos įgyvendinimas darželyje

 

Įstaigoje veikia krizių valdymo Mokyklos komanda.

Mokyklos komandos sudėtis:

Alina Palionienė – Mokyklos komandos vadovas

Rima Šilinskienė – narys, atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą

Laima Obrikienė – narys, atsakingas už komunikaciją

Danutė Petronienė – narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą

Marius Diliūnas – narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Mokyklos krizių valdymo tvarka