Teikiama pagalba

Įstaigoje teikiama logopedo pagalba.

Logopedė teikia šią pagalbą:

  • individualus vaiko kalbos įvertinimas,
  • artikuliacinio aparato motorikos lavinimas,
  • garsų tarimo mokymas,
  • foneminio suvokimo lavinimas,
  • gramatinės kalbos sandaros ir rišliosios kalbos formavimas,
  • žodyno turtinimas.
    Parengiamos ir taikomos kalbos korekcijos pratybos komunikacijos ir kalbos problemoms įveikti.

Tėvų, pedagogų konsultavimas:

  • suteikiama  informacija bei rekomendacijos tėvams (globėjams) apie vaiko kalbos ugdymą,
  • komunikuojama su grupių, veiklos kambarėlių auklėtojomis vaiko kalbos ugdymo pasiekimų, problemų klausimais.

Kreiptis:

El. paštas: saulute.logopede@gmail.com
Tel. Nr. 8 615 78227

DARBO VALANDOS
I, II –     8.00 – 12.45
III –       9.30 -17.30 Tėvelių diena
IV, V –  8.00-12.45

Įstaigoje veikia Vaiko Gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

Alina Palionienė  –   pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, pirmininkė

Rima Šilinskienė – logopedė, pavaduotoja

Daina Valionytė – „Riešutėlių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė

Dana Lopetienė – „Bitučių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė

Neringa Navickienė – priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Diana Anghelenici – visuomenės sveikatos specialistė

Karolina Laura Girdzijauskienė – „Ežiukų“ grupės ugdytinio mama

Živilė Poškė –  „Pelėdžiukų” grupės ugdytinio mama

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Smurto prevencijos įgyvendinimas darželyje

 

Įstaigoje veikia krizių valdymo Mokyklos komanda.

Mokyklos komandos sudėtis:

Alina Palionienė – Mokyklos komandos vadovas

Rima Šilinskienė – narys, atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą

Laima Obrikienė – narys, atsakingas už komunikaciją

Dana Lopetienė – narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą

Marius Diliūnas – narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Mokyklos krizių valdymo tvarka