Teikiama pagalba

Atnaujinta 2023 rugsėjo 19


Įstaigoje teikiama logopedo pagalba.

Logopedė teikia šią pagalbą:

  • individualus vaiko kalbos įvertinimas,
  • artikuliacinio aparato motorikos lavinimas,
  • garsų tarimo mokymas,
  • foneminio suvokimo lavinimas,
  • gramatinės kalbos sandaros ir rišliosios kalbos formavimas,
  • žodyno turtinimas.
    Parengiamos ir taikomos kalbos korekcijos pratybos komunikacijos ir kalbos problemoms įveikti.

Tėvų, pedagogų konsultavimas:

  • suteikiama  informacija bei rekomendacijos tėvams (globėjams) apie vaiko kalbos ugdymą,
  • komunikuojama su grupių, veiklos kambarėlių auklėtojomis vaiko kalbos ugdymo pasiekimų, problemų klausimais.

Kreiptis: Tel. Nr. 8 615 78227

DARBO VALANDOS

PIRMADIENIS, ANTRADIENIS    -    8.00 -  17.30  (pietų pertrauka   12.00 – 13.30)

TREČIADIENIS, KETVIRTADIENIS, PENKTADIENIS    -   8.00 – 14.00

Įstaigoje veikia Vaiko Gerovės komisija.

Komisijos sudėtis:

Alina Palionienė                   - pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktorės funkcijas, pirmininkė;

Rima Šilinskienė                  - logopedė, pavaduotoja;

Reda Skudraitė                     - ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Birutė Gedminienė               - priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Laima Obrikienė                  - ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Reda Razgaitytė                   - mitybos organizavimo specialistė, narė;

Inga Naujokė                        - „Riešutėlių“ grupės ugdytinės mama, narė;

Rasa Židonienė                    - mokytojo padėjėja, narė.

Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas

Smurto prevencijos įgyvendinimas darželyje

Asmuo, atsakingas už mobingo politiką įstaigoje: Rima Šilinskienė

Įstaigoje veikia krizių valdymo Mokyklos komanda.

Mokyklos komandos sudėtis:

Alina Palionienė – Mokyklos komandos vadovas

Rima Šilinskienė – narys, atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą

Laima Obrikienė – narys, atsakingas už komunikaciją

Dana Lopetienė – narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą

Marius Diliūnas – narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą

Mokyklos krizių valdymo tvarka

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »