Istorija

Atnaujinta 2023 rugsėjo 14


1972 m. kovo 3 d. Pakruojo mieste pradėjo veikti antrasis vaikų lopšelis – darželis. Kadangi naujasis pastatas buvo erdvus, šviesus, jam suteiktas „Saulutės“ vardas.

Tuomet darželyje įdarbinta 30 darbuotojų, iš kurių 11 – pedagogių.

Čia savo darbinį kelią pradėjo ir auklėtoja Virgilija Adomavičienė bei auklytė Genovaitė Maslauskienė, „Saulutėje“ tebedirbančios iki šiol! Darželiui vadovavo ilgametė darželio vedėja I.Vozbinienė. Darželio metraštyje randami įrašai ir apie kitas vedėjas – D. Saudargienę, V. Jankauskienę ir daugiau nei 30 metų iki šių dienų tebevadovaujančią Ziną Radevič.

Jau po dešimties metų atliktas kapitalinis darželio remontas – tam buvo skirta net 5 tūkst. rublių! Metraštyje rašoma, jog tuomet įsigyta daug naujų užuolaidų, kilimų grupėms ir koridoriams, skoningi mediniai stendai, grupių iškabos,  įrengti radijo taškai, o „programinių gėlių nupirkta net už 100 rublių“. Visose grupėse vaikai galėjo grožėtis žuvyčių akvariumais, lėlių kampeliais, filmoskopais ir t.t. – žaislų tuomet vienu kartu pirkta net už 700 rublių! Istorinės nuotraukos rodo, jog darželyje nestokota gražių, spalvingų renginių, šiltų tarpusavio santykių.

Iki 1995 metų darželis „Saulutė“ dirbo įprastu darželiams ritmu, kol, įkvėptas atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės idėjų, kolektyvas nutarė ieškoti „kažko“ naujo. Ieškojimai apėmė apsilankymą daugelyje Lietuvos darželių, užsienio literatūros studijas, savų idėjų generavimą. Galiausiai susižavėta Klaipėdos miesto lopšelio – darželio “Šaltinėlis”  ir Klaipėdos universiteto pedagogikos katedros dėstytojų programa – modeliu “Vaiko asmenybės ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje”. Tuokart Lietuvoje buvo tik du darželiai, didelėm pastangom įrodę, kad nori dirbti kitaip ir veiklą orientavę į vaiko laisvę ir teisę pasirinkti. Su geranorišku švietimo skyriaus vedėjo A.Bikniaus bei Pakruojo savivaldybės pritarimu, tėvelių „palaiminimu“ nuo 1995 m. darželis pradėjo dirbti pagal minėtąją programą. Šį modelį tarpusavyje vadiname paprastai – darbu „ veiklos kambarėliuose“. Kūrybiškai buvo įrengti 6 veiklos kambarėliai – dailės, sporto, protinių lavybų („lego“), gamtos, pasakų ir vaidybos bei muzikos. Penkiose grupėse (žaidimų kambarėliuose) besiugdantys įvairaus amžiaus vaikai kasdien šiuos kambarėlius rinkosi pagal norus. Toks modelis buvo naujas, tačiau teikė vaikams bei pedagogams naujų įkvėpimų, idėjų, užmačių, o veiklos pasirinkimo laisvė stiprino jų asmenines žmogiškąsias savybes. Lietuvoje tai buvo naujiena, todėl itin dažnai sulaukdavome svečių iš visos Lietuvos, užsienio šalių darželių. Dalinomės savo turtinga patirtimi įvairiuose renginiuose, seminaruose, konferencijose.

Nuo 2005 metų imta kalbėti, jog šalies ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo kaita įpareigoja įstaigas dirbti kitaip, t.y. atidžiau derinti ugdymo tikslus su vaikų, šeimų, bendruomenės ir valstybės poreikiais. Nuo 2007 m. visose Lietuvos  ikimokyklinėse įstaigose pradėta dirbti pagal savitas, vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, įstaigos individualumą ir ypatumus atspindinčias programas. Pakruojo vaikų lopšelis darželis „Saulutė“ pasirinko programą su originaliu pavadinimu „Aš sau patinku!“. Pagrindus šiai programai ėmėme iš laiko patikrintos patirties, t.y. vaikų ugdymo(si) veiklos ir žaidimų kambarėliuose. Ekonominės krizės laikotarpiu vienas iš dviejų darželių, dirbančių pagal tokį modelį – Klaipėdos darželis „Šaltinėlis“ – neišsilaikė, tad likome vieninteliai Lietuvoje, turintys ir itin saugantys unikalią programą – „Aš sau patinku!“.

Kaskart įsivertiname šios programos sėkmę. Geru ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaiko ugdymu savam darželyje laikome geranoriškus darželio darbuotojų santykius su tėvais, gerą vaiko priežiūrą, savijautą ir gerą ugdymo programą. Pedagogių nuomone, dirbant pagal programą „Aš sau patinku“ atsirado įvairesnių, šiuolaikiškesnių ugdymo organizavimo formų, būdų, buvo surinkta medžiaga, reikalinga programos turinio įgyvendinimui, vaiko ugdymas tapo įvairiapusiškesnis, orientuotas į vaiko ugdymą „čia ir dabar“, t.y. skatinama spontaniška vaikų veikla.

2012 m. kovo mėn. darželis šventė 40 metų jubiliejų. Didžiuojamės, kad kaskart atrandame naujų idėjų vasaros stovykloms, kūrybiškiems projektams, renginiams, esame iniciatoriai mieste „Dienos be automobilio“, gebame būti paprasti ir draugiški su mokykla, įvairiomis draugijomis, kitais darželiais, atliekame savo darbo analizę, su savo programa esame žinomi visoje respublikoje. Tai įpareigoja, tačiau tuo pat metu skatina nenurimti. Ikimokyklinio ugdymo programa „Aš sau patinku“ mūsų įstaigoje – ašis, aplink kurią sukasi įdomi, kūrybiška,  vaiko pasirinkimą gerbianti žaidybinė veikla.

Darželyje 1998m., kuomet Lietuvoje buvo sodinamas Prezidento V.Adamkaus Santarvės ąžuolas, pedagogės taip pat pasodino ąžuoliuką. Šiandien jis didingai karaliauja kieme – kaip simbolis darželio ilgaamžiškumui.

Iki 2018 metų gruodžio mėnesio „Saulutei“ vadovavo ilgametė direktorė Zina Radevič. Šias pareigas laikinai pradeda eiti direktorės pavaduotoja ugdymui Alina Palionienė. Kolektyvas keičiasi: darbo pozicijas jauniems pedagogams užleidžia ilgus kelius darželyje nuėjusios pedagogės Virgilija Adomavičienė, Antanina Balnionienė, Danutė Petronienė, Irena Kompauskienė, Zenė Andrejevienė, Bronislava Poškienė.

2020 m. kovo mėn. darželio darbą, kaip ir gyvenimą visoje Lietuvoje ir pasaulyje, paralyžiuoja COVID 19 liga ir su tuo susiję įvairūs ribojimai, karantinas. Neįtikėtinas, nelauktas ir darželio pamatinę ugdymo sistemą darkantis pokytis trunka net du metus...

2022 metų kovo 3-ąją atšvenčiamas auksinis – 50-asis – darželio jubiliejus. Darželiuose vis dar tebegalioja įvairūs su pandemija susiję ribojimai, tad gimtadienis pažymimas savitai, laikantis užkrečiamųjų ligų saugumo reikalavimų. Ta gražia proga puiki  „Saulutės“ komanda „susuka“ istorinį jubiliejinį filmuką – techniniais darbais užsiima ir jubiliejinius užmanymus išpildo ikimokyklinio ugdymo mokytojas, sporto kambarėlio pedagogas Marius Diliūnas.

2022 m. rugsėjyje į darželį atkeliauja 99 ugdytiniai, dirba 14 pedagogų: Dana Lopetienė, Živilė Poškė, Reda Skudraitė, Edita Lataitienė, Radvilė Lataitienė, Laima Obrikienė, Joana Paužuolienė, Daina Valionytė, Birutė Gedminienė, Neringa Navickienė, Marius Diliūnas, Rima Šilinskienė, Gerda Čepinskienė, jiems vadovauja Alina Palionienė.

2023 m. rugsėjyje suplevėsuoja atnaujinta "Saulutės" vėliava ir erdves užpildo 96 "saulučiukai". Nuo šiol pedagogams skiriamos net penkios nekontaktinės valandos ugdomosios veiklos dokumentavimui ir įvairinimui bei tobulinimui, tad prie kolektyvo jungiasi Renata Mateliūnienė ir Viktorija Martišienė. Pastaroji - ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, šįmet sėkmingai startavusi ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojo specialybės įgijimo moksluose. Dar vienus mokslus pradeda ir mokytoja Neringa (specialiosios pedagogikos studijos) bei mokytoja Gerda (vadybos magistro studijos). Pedagogai visus metus gilina kompetencijas, rengdamiesi įtraukiajam ugdymui. Kūrybiškai veikia 5 grupės ir 6 veiklos kambarėliai.

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »