Misija

„Saulutė“ – įstaiga, atvira visiems, garantuojanti visapusį ir kokybišką vaiko ugdymą, suteikianti pagalbą spec. poreikių, socialinės atskirties vaikams, užtikrinanti lygias starto galimybes aukštesnėje švietimo pakopoje – mokykloje. Pedagogai čia – partneriai ir bičiuliai vaikams, jų tėvams, bendradarbiams.