Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Atnaujinta 2022 balandžio 27


Sporto kambarėlio auklėtojas Marius Sporto kambarėlio auklėtojas Marius

Sporto  kambarėlis 

Kūno kultūra siekiama atverti duris į judesių pasaulį, stiprinti vaikų sveikatą, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įpročius ir įgūdžius, skiepyti vaikams judėjimo poreikį, pratinti prie aktyvios fizinės veiklos.

Netiesiogiai vadovaujama vaikų fizinei veiklai: paruošiama judėjimui tinkama aplinka, pastebimi ir įvertinami nauji vaikų veiksmai, jų pastangos, aktyviai dalyvaujama vaikų žaidimuose ir kt.

Vaikų fizinio ugdymo procese vyrauja inspiruota (sužadinta, paskatinta) fizinė veikla, kurios iniciatorė yra auklėtoja. Naudojami  netiesioginiai vaikų įtraukimo į fizinę veiklą būdai, pvz.:

  • žaislai ir įrankiai išdėstomi taip, kad vaikai galėtų patys užsiiminėti veikla, daryti įvairius judesius;
  • sudaroma pasirinkimo situacija: vaikams siūloma rinktis draugus, žaidimo priemones, treniruoklius;
  • sudaromos tyrinėjimų, bandymų situacijos, siekiama paskatinti vaikus atrasti naujų judesių atlikimo būdų, patirti judėjimo džiaugsmą;
  • kai kurie judesiai atliekami kartu su auklėtoja, vėliau įtvirtinami individualiai;
  • vaikai sudominami fizine veikla, kalbant su jais apie judėjimo naudą žmogaus sveikatai, apžiūrint garsių sportininkų nuotraukas ir kt.;
  • auklėtoja patraukia vaikus savo pavyzdžiu, pati pradėjusi mankštintis, atlikti pratimus su įvairiais treniruokliais.

Sugalvojama įvairiausių būdų, kaip paskatinti vaikus užsiimti aktyvia fizine veikla, ugdyti jų kūno kultūros, judėjimo poreikį. Salėje yra pakankamai sportinio inventoriaus.

Lavinant vaikus fiziškai, orientuojamasi į aktyvaus ugdymo metodus, pratimų, veiksmų mokymas siejamas su žaidimais, imitacija ir savarankiška, individualia vaikų veikla. Vaikų aktyvios veiklos pratybų pagrindą sudaro užduočių individualizavimas, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir fizinį pajėgumą. Jau pradiniame ugdymo etape  sudaromos tokios judesių pažinimo sąlygos, kad įgūdžiai būtų formuojami kūrybingai, sprendimus vaikai rastų patys.

Pratybose kiekvienam vaikui pabrėžiama jo lavėjimo pažanga.

Daugiausia dėmesio skiriama individualiai fizinei veiklai, o vaikui vadovaujama nepastebimai: pasiūlant, pataisant, rodant pavyzdį, kartu atliekant reikiamą judesį, pratimą. Pedagogė organizuoja įvairius sportinius žaidimus, estafetes, varžybas. Nedraudžiama vaikams įvairiausiais būdais laipioti, šokinėti, mėtyti ar ridenti kamuolius, žaisti judriuosius žaidimus. Sportuojančių vaikų salėje būna nedaug (ne daugiau kaip 15), todėl pedagogei nesunku pastebėti kiekvieną vaiką, koreguoti jo fizinį krūvį, įvertinti sportinius pasiekimus. Įvairaus amžiaus vaikams parenkami tos pačios judesių grupės lavinimo pratimai. Mažesniesiems nedraudžiama pamėginti atlikti vyresniems vaikams skirtus judesius, žaisti su didesniais vaikais.

Dirbama ne tik sporto salėje, bet organizuojami fiziniai pratimai pasivaikščiojimo metu, sporto pramogos, sporto šventės visais metų laikais.

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »