Susitarimai

Atnaujinta 2022 rugsėjo 10


DARŽELIS ir TĖVELIAI susitaria:

 • Abi pusės pasidalins būtiniausia informacija. Tėveliai informuos auklėtojas, o auklėtojos - tėvelius apie pasikeitusius telefonus ar kitą kontaktinę informaciją.
 • Auklėtojos teiks informaciją apie  mokesčius ir lengvatas, atsiskaitant už darželį.
 • Tėveliai informuos auklėtojas, jei atsiras pasikeitimų, lemiančių mokesčio už vaiko darželio lankymą kainą (mama taps vieniša; susituoks ir neteks vienišai mamai galiojančios lengvatos; susilauks trečio vaiko šeimoje; vienas ar abu sutuoktiniai bus pakviesti privalomai karinei tarnybai).
 • Reikalui esant, vaiką apžiūrės grupės auklėtoja ar visuomenės sveikatos specialistė.
 • Vaikas darželyje švenčių, renginių ar kasdienės veiklos metu bus fotografuojamas, filmuojamas. Auklėtojai pasirūpins Jūsų sutikimais dėl pastarosios veiklos. Jei tėveliai to nepageidaus ar norės pakeisti jau anksčiau priimtą sprendimą, praneš grupės auklėtojai ar administracijos atstovams pagal galiojančią asmens duomenų apsaugos tvarką.
 • Tėveliai įsipareigos ryte vaiką atvesti pagal tuo metu galiojančią įstaigoje tvarką (ekstremaliosios situacijos, karantino ar kitos neįprastos situacijos metu atvedimas į darželį bei pasiėmimas iš jo vykdomas pagal priimtą ir tėveliams skelbiamą tvarką).
 • Vaiką pasiims tik tėvai arba jų raštiškame prašyme nurodyti pilnamečiai asmenys.
 • Tėveliai pasistengs iki 8.00 val. praneš grupės auklėtojai, jei vaikas tądien negalės atvykti į darželį.
 • Iki kiekvieno mėnesio 24 d. internetu tėveliai sumokės už darželį.
 • Tėveliai praneš, jei ketins išvykti į užsienį ir vaikas bus paliekamas senelių ar kitų asmenų globai, priežiūrai.
 • Darželio darbuotojai džiaugsis, jei tėveliai aktyviai dalyvaus ugdomojoje veikloje - šventėse, projektinėje veikloje ir pan. (tiek, kiek leis galiojančios Lietuvoje ar įstaigoje priimtos sąlygos).
 • Tėveliai į darželį atves sveiką vaiką. Praneš auklėtojai apie vaiko sveikatos sutrikimus ar blogą savijautą. Laikysis Lietuvoje galiojančių ekstremaliosios situacijos ar karantino skelbiamų taisyklių, susijusių su vaiko, šeimos sveikata.
 • Auklėtojos rytais džiugiai sutiks kiekvieną vaiką, įvairiapusiai ir kūrybiškai jį ugdys.
 • Dalinsis džiaugsmais ir rūpestėliais, susijusiais su vaiko ugdymu, pasiekimais, savijauta, vertins vaiko gebėjimus, pasiekimus ir su rezultatais supažindins šeimas.
 • Kilusius probleminius klausimus spręs drauge.
Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »