Susitarimai

DARŽELIS ir TĖVELIAI susitaria:

 • Abi pusės pasidalins būtiniausia informacija. Tėveliai informuos auklėtojas, o auklėtojos – tėvelius apie pasikeitusius telefonus ar kitą kontaktinę informaciją.
 • Auklėtojos teiks informaciją apie  mokesčius ir lengvatas, atsiskaitant už darželį.
 • Tėveliai informuos auklėtojas (išvardintos priežastys lems apmokėjimą už darželį), jei:
  • augins tris ir daugiau besimokančių vaikų;
  • šeimos narys atliks tikrąją karo tarnybą;
  • vienas iš tėvų mokysis dieniniame skyriuje;
  • abu tėvai taps bedarbiais, registruotais darbo biržoje;
  • vienas iš tėvų neteks daugiau kaip 55 proc. darbingumo;
  • šeima išsituoks;
  • vieniši tėvai susituoks;
  • mama bus nėštumo ir gimdymo atostogose;
  • augins vaiką iki jam sueis 1-eri metai.
 • Reikalui esant, vaiką apžiūrės medicinos slaugytoja.
 • Vaikas darželyje švenčių, renginių ar kasdienės veiklos metu bus fotografuojamas, filmuojamas. Jei tėveliai to nepageidaus, praneš grupės auklėtojai ar administracijos atstovams.
 • Tėveliai įsipareigos ryte vaiką atvesti ne iki vartelių, o į grupę; vakare, atsiimant vaiką, prisistatys grupės auklėtojai.
 • Vaiką pasiims tik tėvai arba jų raštiškame prašyme nurodyti pilnamečiai asmenys.
 • Tėveliai iki 8.30 val. praneš grupės auklėtojai, jei vaikas tądien negalės atvykti į darželį.
 • Iki kiekvieno mėnesio 24 d. internetu arba įstaigoje tėveliai sumokės už darželį.
 • Tėveliai praneš, jei ketins išvykti į užsienį ir vaikas bus paliekamas senelių ar kitų asmenų globai, priežiūrai.
 • Darželio darbuotojai džiaugsis, jei tėveliai aktyviai dalyvaus ugdomojoje veikloje – šventėse, projektinėje veikloje ir pan.
 • Tėveliai į darželį atves sveiką vaiką. Praneš auklėtojai apie iš vakaro kilusius, nors ir nedidelius, vaiko sveikatos sutrikimus ar blogą savijautą.
 • Auklėtojos rytais džiugiai sutiks kiekvieną vaiką, įvairiapusiai ir kūrybiškai jį ugdys.
 • Dalinsis džiaugsmais ir rūpestėliais, susijusiais su vaiko ugdymu, pasiekimais, savijauta.
 • Kilusius probleminius klausimus spręs drauge.