Susitarimai

DARŽELIS ir TĖVELIAI susitaria:

 • Abi pusės pasidalins būtiniausia informacija. Tėveliai informuos auklėtojas, o auklėtojos – tėvelius apie pasikeitusius telefonus ar kitą kontaktinę informaciją.
 • Auklėtojos teiks informaciją apie  mokesčius ir lengvatas, atsiskaitant už darželį.
 • Tėveliai informuos auklėtojas, jei atsiras pasikeitimų, lemiančių mokesčio už vaiko darželio lankymą kainą (mama taps vieniša; susituoks ir neteks vienišai mamai galiojančios lengvatos; susilauks trečio vaiko šeimoje; vienas ar abu sutuoktiniai bus pakviesti privalomai karinei tarnybai).
 • Reikalui esant, vaiką apžiūrės grupės auklėtoja ar visuomenės sveikatos specialistė.
 • Vaikas darželyje švenčių, renginių ar kasdienės veiklos metu bus fotografuojamas, filmuojamas. Auklėtojai pasirūpins Jūsų sutikimais dėl pastarosios veiklos. Jei tėveliai to nepageidaus ar norės pakeisti jau anksčiau priimtą sprendimą, praneš grupės auklėtojai ar administracijos atstovams pagal galiojančią asmens duomenų apsaugos tvarką.
 • Tėveliai įsipareigos ryte vaiką atvesti ne iki vartelių, o į grupę; vakare, atsiimant vaiką, prisistatys grupės auklėtojai.
 • Vaiką pasiims tik tėvai arba jų raštiškame prašyme nurodyti pilnamečiai asmenys.
 • Tėveliai iki 8.30 val. praneš grupės auklėtojai, jei vaikas tądien negalės atvykti į darželį.
 • Iki kiekvieno mėnesio 24 d. internetu arba įstaigoje tėveliai sumokės už darželį.
 • Tėveliai praneš, jei ketins išvykti į užsienį ir vaikas bus paliekamas senelių ar kitų asmenų globai, priežiūrai.
 • Darželio darbuotojai džiaugsis, jei tėveliai aktyviai dalyvaus ugdomojoje veikloje – šventėse, projektinėje veikloje ir pan.
 • Tėveliai į darželį atves sveiką vaiką. Praneš auklėtojai apie vaiko sveikatos sutrikimus ar blogą savijautą.
 • Auklėtojos rytais džiugiai sutiks kiekvieną vaiką, įvairiapusiai ir kūrybiškai jį ugdys.
 • Dalinsis džiaugsmais ir rūpestėliais, susijusiais su vaiko ugdymu, pasiekimais, savijauta.
 • Kilusius probleminius klausimus spręs drauge.