Įgyvendinamos programos

Atnaujinta 2022 rugsėjo 10


  • Įgyvendiname „SaulyTUČIUS“

SaulyTUČIAI – tai pirmoji interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta ikimokykliniam ugdymui. Tai penkių animacinių filmukų serija, skirta 3-4 metų vaikams. Ši priemonė yra sukurta edukaciniais tikslais ugdyti mažylių pažintinę, komunikacinę, meninę, sveikatos ir socialinę kompetencijas. Animacinės priemonės ,,SaulyTUČIAI‘‘ rengimą konsultuoja Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros dėstytojai.

Daugiau apie  „SaulyTUČIUS“: https://www.tuciai.lt/

  • Įgyvendiname PREVENCINĘ programą  „Zipio draugai“

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 m.   „Pelėdžiukų“ grupė – šios programos dalyvė nuo pirmųjų jos gyvavimo dienų. Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti  5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Daugiau apie „Zipio draugus“: www.vaikolabui.lt

  • Įgyvendiname programą „Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis etnokultūrinis ugdymas

Tai – UPC (Ugdymo plėtotės centro) parengtos metodinės rekomendacijos. Jomis vadovaujamės kasdienėje veikloje, integruodami į savitą programą „Aš sau patinku“.

Daugiau apie programą: https://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php

  • Įgyvendiname programą „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“

Tai pratimai, ugdantys įvairius gebėjimus, atitinkančius vaikų gyvenimo ypatumus. Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisės ir atsakomybė, kasdienės situacijos ir kt.

Daugiau leidinyje: Gyvenimo įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Parengė L. Bulotaitė . Vilnius, 2004.

  • Įgyvendiname programą „Sveika gyvensena“ (parengtą SAM ir ŠMM Klaipėdos visuomenės sveikatos centro)

Programos tikslas – sveikos gyvensenos propagavimas, pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžių ugdymas. Vadovaujamasi kasdienės veiklos organizavime, integruojant į savitą programą „Aš sau patinku“.

Norite susipažinti plačiau - kreipkitės į grupių auklėtojas.

  • Įgyvendiname projektą “Sveikatiada”. Pagal atskiras programas siūlomi įvairūs renginiai.

Tai  socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą įstaigose. „Sveikatiada“ - tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.

Plačiau apie tai: https://sveikatiada.lt/

  • Įgyvendiname PREVENCINĘ socialinio - emocinio ugdymo programą "Kimochiai".

Kimočiai yra tikrai puikus būdas mokyti vaikus apie jų jausmus: mokyti vaikus juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. Kimočiai moko savikontrolės, apie tinkamai parinktą balso toną, apie kūno kalbą, apie tinkamai parinktus žodžius.

  • Įgyvendiname "Futboliuko" programą (projektą) sporto kambarėlyje. 

Projekto organizatoriai – Lietuvos futbolo federacija (LFF) kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA). „Futboliukas“ kviečia dalyvius - mūsų "Pelėdžiukus" -  į futbolo kelionę, kuri tęsis nuo rugsėjo iki gegužės mėnesio. Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus.

Plačiau apie taihttps://www.asfutboliukas.lt/

 

 

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »