Įgyvendinamos programos

 • Įgyvendiname „SaulyTUČIUS“

SaulyTUČIAI – tai pirmoji interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta ikimokykliniam ugdymui. Tai penkių animacinių filmukų serija, skirta 3-4 metų vaikams. Ši priemonė yra sukurta edukaciniais tikslais ugdyti mažylių pažintinę, komunikacinę, meninę, sveikatos ir socialinę kompetencijas. Animacinės priemonės ,,SaulyTUČIAI‘‘ rengimą konsultuoja Lietuvos edukologijos universiteto Vaikystės studijų katedros dėstytojai.

Daugiau apie  „SaulyTUČIUS“: http://www.tuciai.lt/

 • Įgyvendiname OPA PA

Integruotas mokymosi priemonių komplektas OPA PA skirtas priešmokyklinio ugdymo grupę lankantiems vaikams – keliaudami drauge su pagrindiniais veikėjais kiškiu OPA ir vėžliu PA, vaikai tyrinėja aplinką ir atlieka beveik 100 bandymų ir eksperimentų; stebi gamtą ir bando daryti išvadas; kuria, skaito, skaičiuoja, rašo, braižo, spalvina, karpo, klijuoja; klausosi, išklauso, tariasi, paguodžia, diskutuoja, žaidžia, džiaugiasi ir džiugina…

Norite susipažinti plačiau – kreipkitės į „Pelėdžiukų“ auklėtojas.

 • Įgyvendiname OPA PA draugai PI KA

Tai naujas ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektas. Šio komplekto tikslas – užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas penkiamečiui patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį. Vaikams puikiai pažįstami herojai – zuikis OPA ir vėžlys PA – kviečia susipažinti su savo draugais pelyte PI ir briedžiuku KA ir leistis į nuotykių bei atradimų kupiną kelionę! Keliaudami su PI ir KA, penkiamečiai susipažins su juos supančiu pasauliu, jį tyrinės; kurs taisykles ir jomis improvizuos; patirs nuotykių ir išmoks išgirsti, susikaupti; ugdys visas reikiamas kompetencijas.

Norite susipažinti plačiau – kreipkitės į „Riešutėlių“ auklėtojas.

 • Įgyvendiname YGA GA – smagių, nuotaikingų, kūrybines vaiko galias žadinančių užduočių rinkinį ketverių metų vaikams. Ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektas „YGA GA!“ parengtas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą ir išleistą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).
 • Įgyvendiname PREVENCINĘ programą  „Zipio draugai“

Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 m.   „Pelėdžiukų“ grupė – šios programos dalyvė nuo pirmųjų jos gyvavimo dienų. Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti  5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Daugiau apie „Zipio draugus“: www.vaikolabui.lt

 • Įgyvendiname programą „Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis etnokultūrinis ugdymas

Tai – UPC (Ugdymo plėtotės centro) parengtos metodinės rekomendacijos. Jomis vadovaujamės kasdienėje veikloje, integruodami į savitą programą „Aš sau patinku“.

Daugiau apie programą: http://www.upc.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php

 • Įgyvendiname programą „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“

Tai pratimai, ugdantys įvairius gebėjimus, atitinkančius vaikų gyvenimo ypatumus. Pratimai suskirstyti pagal vystymosi sritis: savimonė, priklausymas grupei, poreikiai, teisės ir atsakomybė, kasdienės situacijos ir kt.

Daugiau leidinyje: Gyvenimo įgūdžių ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Parengė L. Bulotaitė . Vilnius, 2004.

 • Įgyvendiname programą „Sveika gyvensena“ (parengtą SAM ir ŠMM Klaipėdos visuomenės sveikatos centro)

Programos tikslas – sveikos gyvensenos propagavimas, pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžių ugdymas. Vadovaujamasi kasdienės veiklos organizavime, integruojant į savitą programą „Aš sau patinku“.

Norite susipažinti plačiau – kreipkitės į grupių auklėtojas.

 •  Įgyvendiname programą Promethean ActivBoard Touch78 – interaktyvioji lenta (UAB „Alma littera sprendimai“)

Tai naujas požiūris į ugdymą ir ryškus žingsnis į ateitį. Naujausios technologijos kuriamos pagal šiuolaikinius edukacinius reikalavimus. Tai vaikų ir pedagogų vaizduotės sužadinimas!

Norite susipažinti? Užeikit – viską parodysim ir suteiksim galimybę išbandyti!

 • Įgyvendiname projektą “Sveikatiada”. Pagal atskiras programas siūlomi įvairūs renginiai.

Tai  socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą įstaigose. „Sveikatiada“ – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.

Plačiau apie tai: http://sveikatiada.lt/

 • Įgyvendiname programą „Darni mokykla“.

Šios programos tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Plačiau apie tai: Darni mokykla .

 • Įgyvendiname PREVENCINĘ socialinio – emocinio ugdymo programą „Kimochiai“.

Kimočiai yra tikrai puikus būdas mokyti vaikus apie jų jausmus: mokyti vaikus juos įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. Kimočiai moko savikontrolės, apie tinkamai parinktą balso toną, apie kūno kalbą, apie tinkamai parinktus žodžius (gražius žodelius:). „Kimočiai“ apsigyvens grupėse – kaip geri vaikų draugai 🙂

Štai keletas filmukų apie Kimočius:

httpv://www.youtube.com/watch?v=4dycRR4rjXg&feature=related

httpv://www.youtube.com/watch?v=qaj95y9F_Og&feature=related

httpv://www.youtube.com/watch?v=MXqalRKrf60&feature=player_embedded

httpv://www.youtube.com/watch?v=dzb2tdS0WVM&feature=related