Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

Atnaujinta 2022 balandžio 27


Muzikos kambarėlio auklėtoja Gerda Muzikos kambarėlio auklėtoja Gerda

Muzikos kambarėlis

Čia siūloma pasiklausyti įvairų muzikos įrašų: lietuvių liaudies dainų ir šokių, vaikų atliekamų kūrinėlių („Dainų dainelės“, kitų konkursų įrašų), kitų tautų, klasikinės muzikos, įvairių gamtos garsų, muzikinių pasakų. Yra muzikinių stalo žaidimų: muzikinis loto, domino. Muzikos kambarėlyje naudojamasi muzikos instrumentais: akordeonu, armonika, būgnais, molinukais, kanklėmis, įvairiais barškučiais, dūdelėmis, skudučiais, kastanjetėmis, varpeliais, įvairiais pačių vaikų padarytais instrumentais. Leidžiama susipažinti ir su šiuolaikiškais muzikos instrumentais: gitara, „Yamaha“. Sukaupti kompaktiniai diskai, muzikos aparatūra išplečia muzikinių gebėjimų ugdymo galimybes. Visos priemonės padedamos vaikams lengvai prieinamoje vietoje. Kambarėlyje dalijamasi įspūdžiais, mintimis, norais, muzikos vadovei išsakomi rūpesčiai, kartu dainuojama, susipažįstama, pamėgdžiojami gamtos garsai, grojama, improvizuojama, klausoma, šokama. Kambarėlyje daug veidrodžių, mikrofonų – ugdomas plastiškumas, artistiniai gebėjimai. Mokoma tolerancijos, sutarimo, būtinybės paisyti kitų norų.

Vaikams taktiškai, neįkyriai pasiūloma ir nauja veikla. Padainuojama nauja dainelė, pademonstruojamas instrumentas arba supažindinama su kokia nors ritmine figūra, mokomasi ją atlikti instrumentu. Kartais, lyg ir visai netikėtai, pasiūlomas kitoks pritarimo dainelei variantas, arba vaikai patys pasiūlo kitokį variantą, čia pat netikėtai jį sugalvoję. Nebijoma eksperimentuoti. Kūrybos, ieškojimų procesas yra natūralus ir suprantamas. Improvizacijoms vaikai patys renkasi instrumentus, derina juos pagal tembrą, keičia, jei atrodo netinkami. Laisvai improvizuoja judesiais, kartais pamėgdžiodami vieni kitus, tačiau dažniausiai stengiasi sugalvoti ką nors savo. Šokdami keičia poras, nes kasdien kambarėlyje susitinka vis kiti vaikai. Šokama ir improvizuojama pagal muzikos įrašus, kurių sukaupta daug ir įvairių – liaudiškos, pramoginės, šokių, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos, labai skirtingos savo pobūdžiu, instrumentuote, tempais, nuotaika ir pan.

Vaikų veikla muzikos kambarėlyje grindžiama kūryba, ieškojimais, improvizacija įvairiose muzikavimo srityse, pasitikėjimu vieni kitais ir muzikos vadove. Siekiama rezultato, nors ir nedidelio, bet savo sukurto, išgyvento, artimo, mokomasi bendrauti su muzika, pajusti jos grožį, patirti kūrybos džiaugsmą.

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »