Grupė „Viščiukai“

Grupė „Viščiukai“

Atnaujinta 2019 lapkričio 07


Viščiukų grupė. Auklėtojos Dana ir Živilė Viščiukų grupė. Auklėtojos Dana ir Živilė

2019-2020 m.m.

Čia daržely mes mažiukai

Ir vadina mus ,,Viščiukais”.

Na ir kas, kad mes maži,

Juk užaugsim, kaip visi.

Mes čia šokam ir dainuojam,

Piešinukus aplikuojam.

„Viščiukėlis“ aš esu, pats mieliausias iš visų!

 

,,Viščiukų” grupę lanko 15 vaikų; iš jų 8 mergaitės ir 7 berniukai. Visi vaikai atėjo iš namų ir darželį pradėjo lankyti nuo pavasario, o kiti - nuo rugsėjo 1 d.

Pirmomis dienomis, pradėjus lankyti darželį, buvo sudarytos sąlygos pabūti artimiesiems su vaiku. Vieni buvo trumpiau, kiti -  ilgiau. Mamos, tėveliai įsijungė į vaikų veiklą, kartu žaidė, padėdavo ir mums, pedagogėms. Buvo nelengva, bet adaptacinį periodą įveikėme!

Grupės aplinka orientuota į 1,5-3 metų vaiką. Žaislų ir priemonių yra daug, visos jos išdėstytos taip, kad vaikai laisvai jomis pasinaudotų. Žaismo ir judesio mūsų „Viščiukų“ grupėje – daug!

Mūsų pareiga – dėmesį visus metus skirti sėkmingai vaiko adaptacijai, judėjimui, pojūčių lavinimui, kūrybiškumo ugdymui, mokymuisi kalbėti, bendrauti, ugdymui „čia ir dabar“.

Augsim smagiai, džiugiai, emocingai, sveikai ir laimingai!

 


2018-2019 m.m.

2019 m. gegužė. "Viščiukai" stipriai ūgtelėjo ir jau greit žada  užleisti vietą mažesniesiems. Metai vaikams dovanojo žinių, emocijų, potyrių, lydėjo draugystė ir kasdienybė, kupina smagios įvairovės. Mums, auklėtojoms, tai irgi dienos, mėnesiai ir metai, kurie moko bei gilina supratimą apie kiekvieno vaiko individualumą. Dėkojam vaikams! Dėkojam tėveliams! Su šilčiausiais linkėjimais palydim į vasarą!

Auklėtojos Danutė, Neringa, padėjėja Albina

13875
13876
13877
13878
13879
13880
13881
13882
13883
13884
13885
13886
13887

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte

 Grupę "Viščiukai" lanko 15 vaikų: 7 berniukai ir 8 mergaitės. Juos ugdo auklėtojos Danutė ir Neringa bei dirba auklėtojos padėjėja Albina. Čia vaikų laukia šilta, saugi, jauki, žaisminga aplinka, kurioje gausu įvairių žaislų, priemonių, padedančių kūrybiškumui skleistis. "Viščiukuose" viskas labai greit keičiasi, juda, nesustoja, nes mažiesiems kasdien reikia vis naujų žinių, naujų potyrių, naujų atradimų.

Šio amžiaus vaikams svarbu saugumo jausmas ir kuo lengvesnė adaptacija, tad mes siekiame kuo daugiau bendrauti, bendradarbiauti su vaikais ir jų tėveliais.
Smagu pasidžiaugti, kad jau paaugome ir daug  ką gebame daryti savarankiškai (valgome, plauname rankas, lipame laiptais, tvarkomės žaislus ir kt.)
Mūsų kasdienybės akimirkas įamžiname nuotraukose:
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
13021
13022
13023
13024
13025
13026
13027
13028
13029
13030
13031

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte2017-2018 m.m.

2018-01-29

Sausis! Esam jau gerokai ūgtelėję, pripratę prie grupės taisyklių, susidraugavę su grupės draugais ir auklėtojomis. Mums patinka ne tik grupėje, kur žaidžiame, valgome ir miegame; salėje, kur bėgiojame, šėliojame, dainuojame, šokame ir žiūrime filmukus, bet ir naujose darželio erdvėse: muzikos ir gamtos kambarėliuose, kur susipažįstame su įvairiais muzikos instrumentais, stebime paukštelius, vėžliukus, žuvytes, žiurkėnus, tarakonus ir sutinkame daug naujų darželio draugų ir auklėtojų.

9953
9954
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2017-12-21

Mūsų susitikimas su Kalėdų Seneliu 😊


2017-09

Čia daržely mes mažiukai,

Ir vadina mus „Viščiukais“,

Na ir kas, kad mes maži,

Juk užaugsim dideli!

Į "Viščiukų" grupę šiais metais atskubėjo 12 vaikų. Juos ugdys auklėtojos Danutė, Rima bei Bronytė, o padės - auklėtojų padėjėja Indrė.

Mūsų, pedagogų, bei vaikų tėvelių bendras tikslas - sudaryti vaikams kuo saugesnę, estetiškesnę, įvairesnę ir priemonėmis patrauklesnę ugdomąją aplinką, kad pirmieji žingsniai į darželį bei visa tolimesnė adaptacija mažiesiems būtų kuo lengvesnė, smagesnė, kad karaliautų teigiamos emocijos, džiugintų bendravimas ir būtų pastebimas vaiko augimas visomis prasmėmis.

Kasdiene veikla stiprinsime visas 18-a ugdymo pasiekimo sričių: kasdieninio gyvenimo įgūdžių (savarankiškai valgyti ir gerti, naudoti stalo įrankius, nueiti į tualetą, padedant apsirengti, nusirengti...); fizinio aktyvumo (užlipti, nulipti laiptais pakaitiniu žingsniu, pastovėti ant vienos kojos, verti smulkesnius daiktus ant virvutės, ridenti, gaudyti kamuolį, įkirpti popieriaus kraštą...); emocijų suvokimo ir raiškos (atpažinti džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas, turėti savus emocijų raiškos būdus...); savireguliacijos ir savikontrolės (bandyti laikytis suaugusiojo prašymų, susitarimų, valdyti savo emocijas, reaguojant į besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, susitelkti klausymui, stebėjimui...); savivokos ir savigarbos (kalbėti pirmuoju asmeniu "aš noriu", "mano", pasakyti ką daro, ką turi, pavadinti kelias kūno dalis, atpažinti save nuotraukose...); santykių su suaugusiaisiais (pasitikėti pedagogu, ramiai jaustis pažįstamoje ir nepažįstamoje aplinkoje, nesunkiai atsiskirti su tėvais, drąsiai veikti, išbandyti naujus dalykus, kartais užsispirti...); santykių su bendraamžiais (palankiai bendrauti su visais, dalintis žaislais, tartis, ieškoti draugijos, audringai reikšti teises į savo daiktus, kam nors simpatizuoti...); sakytinės kalbos (klausytis skaitomų kūrinėlių, kalbėti 3-4 ir daugiau žodžių sakiniais, sakyti "ačiū", "prašau", kartu su suaugusiuoju deklamuoti eilėraštukus, mėgdžioti suaugusiojo kalbėseną...); rašytinės kalbos (vartyti knygeles, prašyti paskaityti, įvairiomis rašymo priemonėmis  kreivazoti vertikalias ir horizontalias linijas...); aplinkos pažinimo (atpažinti, pavadinti artimiausioje aplinkoje esančius augalus, gyvūnus, daiktus, jais domėtis, žinoti savo ir savo šeimos narių vardus, dalyvauti prižiūrint augalus ir gyvūnus, žinoti kai kurių daiktų paskirtį, jais naudotis (šukos, šaukštas, nosinaitė...); skaičiavimo ir matavimo (sudaryti, pratęsti įvairias sekas, surasti tokios pat spalvos daiktus,  pradėti vartoti lyginimui skirtus žodžius (didelis - mažas, sunkus - lengvas ir pan.), pavadinti pagrindines spalvas - raudoną, mėlyną, geltoną, žalią...); meninės raiškos (rodyti norą dalyvaujant meninėje veikloje, vieniems ir drauge su kitais dainuoti 2-4 garsų daineles, palydėti jas judesiais, drauge su pedagogu žaisti muzikinius žaidimus, piešti įvairias linijas, tapyti, lipdyti, konstruoti ir mėgautis procesu, o ne rezultatu...); estetinio suvokimo (jausti muzikos, šokio, vaidybos savitumą, emocingai reaguoti girdint darnų garsų, intonacijų, žodžių sąskambį, žiūrint piešinius, iliustracijas, vaidinančius ar šokančius draugus...); iniciatyvumo ir atkaklumo (pasirinkti veiklą, į ją įsitraukti, ją plėtoti, išbandyti naujai pasiūlytus žaislus, veiklą, ekspresyviai reikšti savo norus, sakant "ne"...); problemų sprendimo (ieškoti tinkamų sprendimų ką nors išbandant, tyrinėjant, bendradarbiaujant, besiaiškinant, prašyti pagalbos ko nors neįveikus...); kūrybiškumo (savitai reikšti savo sumanymus įvairioje veikloje, jausti spontanišką improvizaciją bei kūrybos džiaugsmą...); mokėjimo mokytis (džiaugtis tuo, kas pavyko, klausti, kaip kas nors vyksta, atidžiai stebėti, bandyti pakartoti...).

9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte2016-2017 "Viščiukų" mokslo metai

2017-03-14

Darželio gimtadienio proga gavome spalvoto, puikaus modelino. Išbandėme: fantazija liejosi laisvai 😊 Buvo lipdomos "kirmėlytės" (Augustė, Dinas), "nameliai" (Joris), "besmegeniai" (Arnutis), "barankytė" (Radvilė),  "eglutės" (Ainis), traukinys, karvutė, ožka (Rokas) ir dar daug visko nenupasakojamo 😊

6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2017-03-09

Kasdien augam ir tvirtėjam. Kasdien stiprinam visas ankstyvojo amžiaus vaikams būtinas ir svarbias kompetencijas. Kasdien nustebinam naujais žodžiais, atradimais, veiksmais. Kasdien tvirtinam ir brandinam higienos, socialinius įgūdžius. Lankomės sporto salėje - gebam įlįsti, išlįsti, pralįsti, užlipti, nulipti, mesti, gaudyti, ropoti... Patinka tiesiog bėgti, šūkauti, šėlti, užsukti į svečius pas direktorę, pavaduotoją, kitus darželio draugus! Kasdien džiuginam auklėtoją Birutę, nes jaučiamės drąsiai, saugiai ir užtikrintai 😊

Jums - keletas akimirkų iš mūsų kasdienos:

6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2016-12-21

Šventinis laikotarpis mūsų grupėje - gražus ir džiaugsmingas. Dovanojame vaikams teigiamas emocijas, stiprindami bičiulystę, šiltus jausmus, gerumą... 

Mieli tėveliai, dėkojame Jums visiems už jaukias akimirkas, pasitikėjimą, bendravimą! Linkim su MEILE ir KANTRYBE auginti vaikuose didžiąsias žmogiškąsias vertybes, branginti LAIKĄ, kurį mums dovanoja mūsų vaikai!

Dovanojam Jums keletą akimirkų iš Kalėdų seneliuko apsilankymo. Daigiau smagaus kalėdinio laiko darželyje - kompaktiniuose diskuose, kuriuos jau artimiausiu metu Jums parengsime😊

5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2016-12-16

Prieššventinis Kalėdų laukimas karaliauja ir mūsų grupėje. Daug spalvingų dekoracijų, eglutė, geros emocijos, staigmenos!.. Dar didesnį jaukumą teikia mamyčių apsilankymas 😊 Drauge su vaikais iš molio gaminome žaisliukus mūsų eglutei. Ačiū - turėjome džiaugsmingų akimirkų!

5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2016-09-01

Mes darželyje - mažiausi,

Mes - ,,Viščiukai‘‘, mes gražiausi!

Kas rytelį, kas rytelį

Skubam, bėgam į darželį.

Mums patinka čia dainuoti,

Šokti, piešti ir bėgioti.

Turim grupėj daug draugų

Ir visiems labai smagu!

Šįmet mūsų - smagių, smalsių, žvitrių ,,Viščiukų‘‘ - net 16!

Drauge su Tėveliais ir auklėtojomis Birute ir Zene, auklėtojų padėjėja Indre visus metus sieksime labai svarbių dalykų:

 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių (savarankiškai valgyti ir gerti, naudoti stalo įrankius, nueiti į tualetą, padedant apsirengti, nusirengti...).
 • Fizinio aktyvumo (užlipti, nulipti laiptais pakaitiniu žingsniu, pastovėti ant vienos kojos, verti smulkesnius daiktus ant virvutės, ridenti, gaudyti kamuolį, įkirpti popieriaus kraštą...).
 • Emocijų suvokimo ir raiškos (atpažinti džiaugsmo, liūdesio, pykčio emocijų išraiškas, turėti savus emocijų raiškos būdus...).
 • Savireguliacijos ir savikontrolės (bandyti laikytis suaugusiojo prašymų, susitarimų, valdyti savo emocijas, reaguojant į besirūpinančio suaugusiojo veido išraišką, balso intonaciją, susitelkti klausymui, stebėjimui...).
 • Savivokos ir savigarbos (kalbėti pirmuoju asmeniu "aš noriu", "mano", pasakyti ką daro, ką turi, pavadinti kelias kūno dalis, atpažinti save nuotraukose...).
 • Santykių su suaugusiaisiais (pasitikėti pedagogu, ramiai jaustis pažįstamoje ir nepažįstamoje aplinkoje, nesunkiai atsiskirti su tėvais, drąsiai veikti, išbandyti naujus dalykus, kartais užsispirti...).
 • Santykių su bendraamžiais (palankiai bendrauti su visais, dalintis žaislais, tartis, ieškoti draugijos, audringai reikšti teises į savo daiktus, kam nors simpatizuoti...).
 • Sakytinės kalbos (klausytis skaitomų kūrinėlių, kalbėti 3-4 ir daugiau žodžių sakiniais, sakyti "ačiū", "prašau", kartu su suaugusiuoju deklamuoti eilėraštukus, mėgdžioti suaugusiojo kalbėseną...).
 • Rašytinės kalbos (vartyti knygeles, prašyti paskaityti, įvairiomis rašymo priemonėmis  kreivazoti vertikalias ir horizontalias linijas...).
 • Aplinkos pažinimo (atpažinti, pavadinti artimiausioje aplinkoje esančius augalus, gyvūnus, daiktus, jais domėtis, žinoti savo ir savo šeimos narių vardus, dalyvauti prižiūrint augalus ir gyvūnus, žinoti kai kurių daiktų paskirtį, jais naudotis (šukos, šaukštas, nosinaitė...).
 • Skaičiavimo ir matavimo (sudaryti, pratęsti įvairias sekas, surasti tokios pat spalvos daiktus,  pradėti vartoti lyginimui skirtus žodžius (didelis - mažas, sunkus - lengvas ir pan.), pavadinti pagrindines spalvas - raudoną, mėlyną, geltoną, žalią...).
 • Meninės raiškos (rodyti norą dalyvaujant meninėje veikloje, vieniems ir drauge su kitais dainuoti 2-4 garsų daineles, palydėti jas judesiais, drauge su pedagogu žaisti muzikinius žaidimus, piešti įvairias linijas, tapyti, lipdyti, konstruoti ir mėgautis procesu, o ne rezultatu...).
 • Estetinio suvokimo (jausti muzikos, šokio, vaidybos savitumą, emocingai reaguoti girdint darnų garsų, intonacijų, žodžių sąskambį, žiūrint piešinius, iliustracijas, vaidinančius ar šokančius draugus...).
 • Iniciatyvumo ir atkaklumo (pasirinkti veiklą, į ją įsitraukti, ją plėtoti, išbandyti naujai pasiūlytus žaislus, veiklą, ekspresyviai reikšti savo norus, sakant "ne"...).
 • Problemų sprendimo (ieškoti tinkamų sprendimų ką nors išbandant, tyrinėjant, bendradarbiaujant, besiaiškinant, prašyti pagalbos ko nors neįveikus...).
 • Kūrybiškumo (savitai reikšti savo sumanymus įvairioje veikloje, jausti spontanišką improvizaciją bei kūrybos džiaugsmą...).
 • Mokėjimo mokytis (džiaugtis tuo, kas pavyko, klausti, kaip kas nors vyksta, atidžiai stebėti, bandyti pakartoti...).
5134
5135
5136
5137
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte

MES GREIT AUGAM, KAUPDAMI SAVYJE ĮVAIRIAUSIĄ PATIRTĮ IR KASDIEN

STEBINDAMI SUAUGUSIUOSIUS!


 

2015-2016 mokslo metai

2016 m. birželis. Baigėme mokslo metus! Mažiausiųjų grupėje aplinka yra itin svarbus faktorius, padedantis vaikui ugdytis, kasdien įgyti vis naujų gebėjimų. Mums, ugdytojams, buvo labai svarbu šios aplinkos pozityvumas, atvira suaugusiųjų širdis,  džiaugsmingumas vaiko atžvilgiu ir jo individualių poreikių tenkinimas.

Apie tai, kokioje aplinkoje šįmet "Viščiukai" gyveno, plačiau pasakojame čia: Aplinka Viščiukų grupėje 2015-2016 m.m.


2016-02-10

"Viščiukams" ypač smagu išsidūkti sporto salėje. Dar daugiau gerų emocijų sulaukiam, kai mažuosius žaidina vyresnieji draugai. Šįkart Kamilė nenustygo džiaugsmu, salėje sutikusi Ąžuolą, o visus kitus linksmino pavėžinimas čiužiniais, parašiuto žaidynės ir šaunus atradimas - "slaptaviečių" iš čiužinių statyba! Laisvė išsidūkti, gerų emocijų proveržiai, spalvinga ir žaisti skatinanti aplinka - tai "laipteliai", kurie padeda vaikui augti!

2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2016-02-09

Turim naujokus - broliukus dvynukus Jorį ir Ainį! Džiaugiamės 😊

Pirmoji diena darželyje - prie technikos...

DSCN4383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016-02-02

Puikios naujienos!

Naujokas Evanas grupėje jaučiasi jau visai neblogai!

O mūsų mažoji šaunioji Kamilė švenčia šiandien gimtadienį!

2700
2701
2702

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2016-01-21

Nors "Viščiukai" - patys mažiausi, bet jau puikiai moka lipti laiptais, tad dažnai atkeliauja į sporto salę. Čia vyksta daug šaunių dalykų! Štai penktadienį užfiksavome, kaip salėje savarankiškai batukus užsimauti jau moka Adomas ir kaip kantriai tą daro Evutė, o Kamilė sugeba priprašyti Mėtos ir Austėjos pagalbos! Salėje šįkart vaikai su dideliu džiaugsmu išklausė naujai išleistų animuotų lietuvių liaudies dainelių. Vieną jų - "Du gaideliai" - iškart improvizuotai ir neprašomi sušoko!

2654
2655
2656
2657

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


 

2016-01-15

Ankstyvojo amžiaus vaikams svarbi kūrybinė erdvė! Tapyti guašu dideliais storais teptukais - malonus  užsiėmimas! Kiekvieno mažojo kūrėjo veide - susikaupimas ir atradimo džiaugsmas 😊

2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2015-12-16

Šventiškai pasitikom Kalėdų Seneliuką - auklėtoją Birutę! Kalėdų Seneliukas vaikus ir jų Tėvelius žaidino, skatindamas virti košę, glostyt katinėlį, lankstyt popierinius lėktuvėlius ir net migdyti lėlytę 😊 Gi užvis labiausiai smalsu, kas Seneliuko maiše?.. O iš maišo pabiro spalvingi žaislai konstravimui ir kiekvienam skirti dovanų maišeliai. Daug judėjimo, bruzdėjimo, raudonai - balto margumyno... Kiekvienai šeimai - šiltų apsikabinimų, gražaus Laukimo, nuoširdžių palinkėjimų ir Kalėdų riestainėlio dosnaus pasidalinimo 😊

2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2015-12-10

Mažųjų Tėveliai - molio žaisliukų eglutei gamyboje...

2399
2400
2401
2402
2403

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2015-12-08

"Gaminom" sniegą! Tai kruopštus darbas mūsų mažiems piršteliams, itin stiprinantis ankstyvojo amžiaus vaikų motoriką. Verta pasigėrėjimo!

2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2015-12-04

Baigiasi pirmoji Advento savaitė... Smagu, šilta ir gera mūsų grupėje! Prieškalėdis dalina gerą nuotaiką ir šypsenas. Užlipkit kartu su mumis ant to didelio Džiaugsmo kalnelio: tiek daug darbų - darbelių, vaikiškų svajonių ir Tėvelių vilčių matyti!..

Tiek daug akimirkų, kurias "sugauti" vos suspėjam 😊

2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2351
2352

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2015-11-24

Rudeninės infekcijos daugumą mūsų mažųjų vis dar laiko namuose... Užtat tie, kurie lanko darželį, jau drąsiai keliauja laiptais ir džiaugiasi veiklos kambarėliais! Labai norėjosi šiomis akimirkomis pasidžiaugti ir su Jumis! Juk augam!

2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2015-10-27

"Viščiukų" gretos išretėjo, tačiau likusieji vis grūdinasi, kasdien išeidami į darželio kiemą! Ir kas galėtų nesišypsoti, matydamas mažomis kojelėmis braidančius ir lapais neatsidžiaugiančius mažuosius?! Šįkart "Viščiukus" užfiksavome į kibirėlius renkant kaštonus...

Auklėtoja Birutė perduoda linkėjimus visiems, ką mažesnės ar didesnės bėdos laiko namuose, ir linki kuo greičiau grįžti pas grupės vaikus!

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2015-09-01

Mes – „viščiukai – pūkuotukai“! Mūsų į grupę susirinko keturiolika: dešimt mergaičių ir keturi berniukai! Kol kas mes ,,pūkuotukai“, bet, tikimės, jau visai greit užsiauginsim ,,plunksneles“. Net ir nepajusim, kaip greit lengviau atsiskirsime nuo tėvelių, drąsiai veiksime, išbandysime ką nors naują. Šįmet  „Viščiukuose“:

   • Noriau veiksime savarankiškai, tikėdamiesi suaugusiojo palaikymo, pagyrimo.
   • Džiaugsimės didėjančiomis savo galimybėmis judėti, kalbėti. Ieškosime bendraamžių draugijos. Audringai reikšime teises į savo daiktus, žaislus. Galime pradėti simpatizuoti kuriam nors iš draugų J
   • Klausysimės skaitomų kūrinėlių. Kalbėsime kelių žodžių sakinukais. Kartu su suaugusiuoju deklamuosime eilėraštukus, užbaigsime žinomas pasakas, eilėraščius.
   • Vartysime knygeles, dėmesį skirsime ne tik paveikslėliams, bet ir tekstui, prašydami paskaityti.
   • Žaisdami stengsimės rasti reikiamos formos, dydžio, spalvos daiktus. Žaisime muzikinius žaidimus, imituodami rankų, kūno judesiais. Eksperimentuosime dailės medžiagomis ir priemonėmis.
   • Nuolat energingai žaisime, judėsime erdvėje, keisime veiklą.
   • Išbandysime pasiūlytus naujus žaidimus ir žaislus. Drąsiai imsimės sudėtingos veiklos, stengsimės atlikti patys, o nepavykus įveikti, paprašysime pagalbos.

Svarbiausia – kartu su auklėtojomis Birute, Zene bei auklėtojos padėjėja Indre labai džiaugsimės tuo, kad paaugsim, kad būsim laimingi, kad daug išmoksim! Ir žinom – tėveliai bus mūsų geriausi draugai ir bendrakeleiviai, žengiant į kitą pakopą!

DSCN3651


 

2014-2015 "Viščiukų" mokslo metai

2015-05-26

AČIŪ UŽ METUS: SPALVOTUS IR LINKSMUS KASDIENYBE, TURTINGUS ATRADIMAIS IR PASIEKIMAIS, BRANDŽIUS ATVIRU BENDRAVIMU!

Galim palikti vaikams tik du patvarius dalykus. Vienas - šaknys, kitas - sparnai... (C. Lasbury)

Sėkmingo Jums, mūsų mieli "Viščiukai", tolimesnio Vaikystės skrydžio!

Su šilčiausiais palinkėjimais - Birutė, Zina, Neringa

DSCN1474


2015-04-13

Mes - mažiausieji, bet labai aktyvūs sporto salės lankytojai! Sukeliam čia daug triukšmo, sumaišties, gerų emocijų, o patys nuo tokio aktyvaus judėjimo vis AUGAM AUGAM IR AUGAM!

988
989
990
991
992
993
995
996

Spustelkite ant nuotraukos, jog ją padidintumėte


2014-09-01

Mes – mažiausi darželyje! Buvome susitikę jau gegužės mėnesį, kada nusprendėte lankyti „Viščiukų“ grupę. Nuo to laiko paaugote, pastiprėjote. Mes -  auklėtojos Birutė ir Genutė bei auklėtojos padėjėja Neringa - labai džiaugiamės, kad patikėjote savo didžiausią turtą – vaikus.

Mūsų penkiolika – 7 mergaitės ir 8 berniukai.

DSC01130

Mums reikės laiko  -  ankstyvojo amžiaus vaikai reikalauja daug dėmesio. Atliekant visas veiklas, mėgausimės tuo, ką daro Jūsų vaikai  ir išnaudosime kiekvieną akimirką pabendrauti su jais - netgi keičiant sauskelnes 😊

Tikėkite - stengsimės būti patikimi Jūsų vaikams - žinome, kaip tai svarbu Jums! Vaikai turi žinoti, kad suaugusiuoju galima pasitikėti. Pravirkus mažieji visada sulauks pagalbos.

Ir kasdienės rutinos metu elgsimės  pagarbiai su kiekvienu vaiku.

Kiek įmanydamos stengsimės  išgirsti ir atsiliepti į visus vaiko poreikius. Žodžiais išreikšime susirūpinimą - net jei vaikai nesuvoks prasmės, jie supras pozityvią mūsų intonaciją. Padėsime vaikui  įvardinant jo emociją ir ieškant sprendimo, siekiant nusiraminimo, jeigu jo adaptacija vyktų sunkiau.

Žaisime visur  ir visada, nes tik per žaidimus vaikas suvoks supantį pasaulį.

Ko tikimės iš šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo?

 • daug informacijos apie Jūsų vaiką;
 • daug informacijos apie šeimą, jos tradicijas, įpročius;
 • supratimo ir abipusio pasirengimo  bendradarbiavimui ir supratingumui;
 • kad priimsit mus kaip patarėjus ugdymo klausimais;
 • kad kartu diskutuosime apie vaiko kalbą, naujus įgūdžius, atradimus, pasiekimus;
 • kad būsime susitelkę ir draugiški, kuriant grupės ritmą, tradicijas ir kasdienį „Viščiukų“ grupės gyvenimą „čia ir dabar“.

Lauksime Jūsų, tėveliai , iniciatyvų!

Padėsime Jūsų vaikui augti, žaisti, juoktis, jaustis saugiai, patogiai ir džiaugsmingai!

 

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »