Filosofija

Atnaujinta 2015 sausio 30


Darželio filosofija

Auginkime dvasingumą – dorovė pati ateis.

(Šalva Amonašvilis)

Darželio Konstitucija

Nėra svarbu, kas mes, bet svarbu, kas mes galime būti.

Nors dabar tokie nesame, bet ateityje mes turime tokie tapti.

Nauji pokyčiai įvyksta, kai tu tampi ne pasaulio stebėtoju, o dalyviu.

1 straipsnis

Bendri tikslai – „Mes žinome, ką darome“

 • Bendrai suvokiame kryptį.
 • Mūsų dėmesio centre – ugdymas, ugdymasis, ugdytinių interesai.
 • Visi bendruomenės nariai siekiame tos pačios vizijos.

2 straipsnis

Atsakomybė už sėkmę – „Mums turi pasisekti“

 • Kiekvienas suprantame įstaigos efektyvumo principą: visi ugdytiniai geba žaisti, mokytis, išmokti.
 • Vaikai ir jų tėveliai žino, kad juos remiame, tikime jais ir atiduodame visa, ką turime geriausio.

3 straipsnis

Kolegialumas – „Mes tai darome drauge“

 • Svarbios visos įstaigoje vyraujančios diados: „vaikas - pedagogas“, „pedagogas – pedagogas“, „tėvai – pedagogas“, „vaikas – tėvai“.
 • Sėkmę lemia bendras darbas: komandinis ugdymas, kuravimas, tyrimas, analizė, kritika, refleksija, planavimas, grįžtamasis ryšys ir t.t.

4 straipsnis

Nuolatinis tobulėjimas – „Mes galime dirbti geriau“

 • Žinome, kad visada sieksime daugiau, nei turime.
 • Suprantame, kad efektyvumą pasieksime mąstydami, bandydami, kartais klysdami ir iš to pasimokydami.

5 straipsnis

Mokymasis visą gyvenimą – „Mokytis turi visi ir visada“

 • Esminė nuostata įstaigoje – nepaliaujamai siekti išmokimo.
 • Laikomės įsitikinimo, jog „augant“ pedagogui - „auga“ ir

6 straipsnis

Rizika – „Mes norime išbandyti vis ką nors nauja“

 • Norime būti novatoriški, tad drąsiai priimam iššūkius.
 • Drąsiai praeiname visus „augimo“ žingsnius: eksperimentus, bandymus, klaidas ir mokymąsi iš nesėkmių.

7 straipsnis

Parama – „Visada yra, kas padeda“

 • Žinome – įstaigoje stiprus kolegialumo bei pagalbos principas.
 • Įstaigos administracija – matoma ir pasirengus išklausyti bei padėti.

8 straipsnis

Abipusė pagarba -  „Kiekvienas turi ką pasiūlyti“

 • Įvairovę laikome įstaigos stiprybe: įvairiais būdais ir metodais siekiame užsibrėžtų tikslų.
 • Abipusę pagarbą tapatiname su pasitikėjimu.

9 straipsnis

Atvirumas – „Mes galime aptarti tarpusavio skirtumus“

 • Vertiname gebėjimą išsakyti savąją nuomonę.
 • Į kritiką žiūrime kaip į galimybę tobulėti.

10 straipsnis

Pasididžiavimas savim – „Mes patys sau patinkame“

 • Vertiname gerą nuotaiką: tai mažina įtampą, vienija, išryškina gerąsias savybes.
 • Geras nusiteikimas, teigiamas požiūris į problemų sprendimą didina savivertės jausmą, skatina susiburti ir rimtą veiklą paverčia patrauklia ir naudinga pramoga.
Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »