Darbo užmokestis

Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“
(ikimokyklinės įstaigos pavadinimas)

Informacija apie darbo užmokestį

Pedagoginiai darbuotojai
Et. sk. 2016m. 1 ketv 2016m. 2 ketv 2016m. 3 ketv 2016m. 4 ketv 2015m.
Direktorius 1  –  –  571,12 632
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 802,30 569
Pedagogas (spec. pedagogas, auklėtojas, men. ugd. pedagogas) 12,25  – 648,25 584
Kiti darbuotojai
Medicinos personalas 1 320,80 279
Ūkvedys 1 380,00 253
Tarnautojas 1 380,00 131
Darbininkas 13,25 439,79 283