Vizija

Vizija

  • Visiškai garantuosime laisvą vaiko pasirinkimą veikti – žaisti.
  • Sukursime pilnavertį vaiko gyvenimą „čia ir dabar“.
  • Būsime besimokančia organizacija, gebančia būti pagalbininke ir naujų idėjų generatore.
  • Pedagogas – reflektuojantis savo veiklą, ieškantis, atrandantis, vykdantis veiklos sklaidą.
  • Darbo kredo: „kiekvienas vaikas – unikalus, turintis ryškių prigimtinių bruožų. Ugdymo tikslas – išryškinti juos, padėti atsiskleisti, o ne nuslopinti ar padaryti vaiką tokį, kaip visi. Ne vaikas taikosi prie įstaigos, o atvirkščiai“.

Kultūra

Vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ kultūra dinamiška. Darbe vadovaujamės įstaigos vizija ir misija, tikslais ir uždaviniais. Vartojama bendroji lietuviška kalba, kalbama ir tarmiškai. Įstaigos tradicijos grįstos ilgamete patirtimi, nuoširdžiais tarpusavio santykiais, susiklausymu. Įstaigoje vyrauja šios vertybės:

  • Pagarba ir nuoširdumas vaikui.
  • Pagarba ir atvirumas vienas kitam.
  • Pagarba ir bendrumo jausmas ugdytinių tėveliams.

Įstaiga atvira visiems, kam reikalinga pagalba, patarimai, informacija.