Vizija

Atnaujinta 2015 sausio 18


Vizija

  • Visiškai garantuosime laisvą vaiko pasirinkimą veikti – žaisti.
  • Sukursime pilnavertį vaiko gyvenimą „čia ir dabar“.
  • Būsime besimokančia organizacija, gebančia būti pagalbininke ir naujų idėjų generatore.
  • Pedagogas – reflektuojantis savo veiklą, ieškantis, atrandantis, vykdantis veiklos sklaidą.
  • Darbo kredo: „kiekvienas vaikas – unikalus, turintis ryškių prigimtinių bruožų. Ugdymo tikslas – išryškinti juos, padėti atsiskleisti, o ne nuslopinti ar padaryti vaiką tokį, kaip visi. Ne vaikas taikosi prie įstaigos, o atvirkščiai“.

Kultūra

Vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ kultūra dinamiška. Darbe vadovaujamės įstaigos vizija ir misija, tikslais ir uždaviniais. Vartojama bendroji lietuviška kalba, kalbama ir tarmiškai. Įstaigos tradicijos grįstos ilgamete patirtimi, nuoširdžiais tarpusavio santykiais, susiklausymu. Įstaigoje vyrauja šios vertybės:

  • Pagarba ir nuoširdumas vaikui.
  • Pagarba ir atvirumas vienas kitam.
  • Pagarba ir bendrumo jausmas ugdytinių tėveliams.

Įstaiga atvira visiems, kam reikalinga pagalba, patarimai, informacija.

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »