Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

Atnaujinta 2022 balandžio 27


Pasakų ir sensorikos kambarėlio auklėtoja Edita Pasakų ir sensorikos kambarėlio auklėtoja Edita

Pasakų ir vaidybos kambarėlis

Šiame kambarėlyje sukuriamos sąlygos:

  • vaikų fantazijai, laisvai improvizacijai atsiskleisti;
  • vaidybiniams etiudams kurti ir juos atlikti;
  • verbalinės ir neverbalinės išraiškos įgūdžiams tobulinti.

Vaidybos kambarėlio įranga atitinka jo pavadinimą. Jame kaupiamos iliustruotos pasakų knygos, teatrinės lėlės – pasakų veikėjai: marionetės, pirštukų, pirštininės, lazdelinės lėlės ir kt. Galima vaidinti naudojant šešėlių teatro įrangą, spalvotų šešėlių lėles. Kaupiamos įvairios teatrinio rekvizito detalės (skrybėlės, lazdos ir pan.).

Remiantis specialiais teatriniais pratimais-žaidimais, mokoma vaidybos, persikūnijimo meno, gebėjimo jausti ir išgyventi. Šiame kambarėlyje, kaip niekur kitur, vaikai laukia kažko nekasdieniško, nepaprasto ir įdomaus, pvz., atidaroma didelė skrynia ir iš jos ištraukiami paslaptingi daiktai: sena pasakų knyga su paveiksliukais, laiškas su negirdėta neregėta istorija ar padavimu, skarelė su mįslėmis, priežodžiais, patarlėmis ir t. t. Taip sužadinama vaikų fantazija, sukuriama nuotaika ir pasiūloma suvaidinti perskaitytą pasaką ar sakmę. Aptariami pagrindiniai veikėjai ir įvykiai. Iš specialiai tai pasakai paruoštų medžiagų daromos lėlės, rengiamos jų parodėlės.

Dažniausiai vaidinama nedidelėmis įvairių rūšių stalo teatro lėlėmis. Iš spalvotų skudurėlių vaikai kuria scenografiją, papuošia veiksmo vietą, kurioje vaidina. Taip  išmokstama pajusti sceninę erdvę, teatro sąlygiškumą. Atsižvelgiant į vaidinimo pobūdį, išnaudojama arba visa kambarėlio erdvė su širma ar tvorele, arba tik niša (scena). Po vaidinimo visi dalyviai ir žiūrovai jį aptaria.

Teatrinės veiklos kambarėlyje yra ne tik surinkto teatrinio rekvizito, bet ir įvairaus dydžio medinių geometrinių figūrų, iš kurių vaikai vaidinimams sukuria scenovaizdį, vaidinimo veiksmo vietą. Tam dar turima įvairių spalvų medžiagos gabalėlių. Jais uždengus medines figūras gaunamas puikus vaidinimo scenovaizdis.

Teatrinėje veikloje labai svarbus auklėtojos – kambarėlio pedagogės – vaidmuo. Viskas daroma drauge su vaikais: atliekami teatriniai pratimai, vaidinama vaikų vaidinimuose. Šioje meninėje veikloje puikiai pastebimas kūrybingas vaikų tarpusavio bendradarbiavimas bei pedagogo ir vaikų bendradarbiavimas. Visi jie yra lygiaverčiai teatro žaidėjai-vaidintojai. Nėra mokytojų ir stebėtojų iš šalies.

Teatrinių improvizacijų temos labai lengvai susiejamos su bendra darželio mėnesio tematika.

Pasakų ir vaidybos kambarėlio darbo pobūdis labai palankus kituose kambarėliuose vaikų patirtų įspūdžių, įgytų žinių ir įgūdžių integracijai. Be to, vaidinimas skatina tokių svarbių asmenybės savybių kaip empatija ir refleksija vystymąsi, vaiko dorovinės sąmonės raidą, jo emocinės išraiškos galimybių plėtrą, vidinę laisvę ir fantaziją.

Rekomendacijos tėveliamsRekomendacijos tėveliams LogopedėLogopedė Mitybos specialistėMitybos specialistė

Sporto kambarėlis

Sporto kambarėlis

Šiame kambarėlyje gerą nuotaiką sukuria aktyvus judėjimas, smagūs žaidimai, „išsidūkimas“, bičiulystė!.. Čia rieškučiomis semiama sveikata!

Plačiau »

Pasakų kambarėlis

Pasakų kambarėlis

- kambarėlis vilioja užburiančiomis istorijomis, teatrinėmis lėlėmis. Čia atidaroma jausmų, emocijų, išgyvenimų, įspūdžių skrynia...

Plačiau »

Muzikos kambarėlis

Muzikos kambarėlis

- kambarėlis pasitinka smagiais garsais! Čia gali šokti, dainuoti, groti, klausytis savęs, išgirsti kitus ar net pasijusti kompozitorium!

Plačiau »

Kodėlčiukų kambarėlis

Kodėlčiukų kambarėlis

- kambarėlis atveria duris į pažinimo pasaulį: čia gyvena skaičiukai, spalvos, dydžiai, figūros... Galveles pasukti ir į draugišką ratą susėsti kviečia žaidimai – žaidimėliai!

Plačiau »

Gamtos kambarėlis

Gamtos kambarėlis

- kambarėlis padeda pažinti supantį pasaulį stebint, tyrinėjant, ieškant ir atrandant, smalsaujant, sodinant, daiginant, prižiūrint... Čia gerbiama gyvybė ir stiprinama atsakomybė.

Plačiau »

Dailės kambarėlis

Dailės kambarėlis

- kambarėlyje karaliauja spalvos ir vaikų norai, o visoje žaismingoje aplinkoje apsigyvenęs kūrybiškumas ir fantazija!

Plačiau »